Жалузите за изходящ въздух понякога се задействат по време на работа в режим на охлаждане

Клапите се местят, когато се активира функцията за предотвратяване на замръзване или замърсяване на тавана.