Skip to main content

Жалузите за изходящ въздух понякога се задействат по време на работа в режим на охлаждане

Клапите се местят, когато се активира функцията за предотвратяване на замръзване или замърсяване на тавана.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация