Приложението Daikin Residential Controller не открива функцията за незабавно осигуряване на БГВ от моята термопомпена система Daikin Altherma и затова не може да я управлява. Това лошо ли е?

Не. В момента с приложението не е възможно да се управлява производството или незабавното осигуряване на БГВ.