Skip to main content

Вентилаторът на вътрешното тяло работи след спиране на работа в режим на отопление (при климатик, оборудван с нагревател)

За да се намали температурата на нагревателя, вентилаторът работи 60 - 100 секунди, след като климатикът спре работата си.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация