Skip to main content

Вътрешното тяло генерира мъгла

Издухването на студен въздух по време на режим на охлаждане понижава температурата на въздуха в стаята и понякога генерира мъгла.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация