Вътрешното тяло генерира мъгла

Издухването на студен въздух по време на режим на охлаждане понижава температурата на въздуха в стаята и понякога генерира мъгла.