Skip to main content

Външното тяло отделя вода или пара

Операцията за размразяване, активирана в режим на отопление, премахва леда, който се превръща във вода или пара. По време на режим на отопление също се отделя малко количество вода.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация