Skip to main content

Термостатът на дистанционното управление не може да се настрои

Когато няколко тела се управляват от едно дистанционно управление (групово управление), термостатът на дистанционното управление не може да се настройва.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация