Термостатът на дистанционното управление не може да се настрои

Когато няколко тела се управляват от едно дистанционно управление (групово управление), термостатът на дистанционното управление не може да се настройва.