Актуализирах ръчно датата и часа на моя котел Daikin чрез приложението Daikin Online Control Heating, но това не бе отразено в стайния термостат Daikin.

Когато вашият смартфон се синхронизира с термостата Daikin, може да са необходими до 3 минути.