Skip to main content

Какво представляват алергените?

Алергените са замърсители във въздуха, които могат да предизвикат алергична реакция. В градска среда комбинирането на тези алергени с други замърсители във въздуха, наричани "активиращи вещества" като твърдите частици от отработени газове на дизеловото гориво (DEP), отделяни от двигателите и летливите органични съставки (VOC), налични в строителни материали, козметика и др. могат да превърнат алергените в тежки алергени. Те на свой ред могат да окажат още по-негативен ефект върху здравето като влошени симптоми и отключване на латентни алергии.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация