Skip to main content

Какво е катехин?

Катехинът е естествено антибактериално вещество, получавано от чаените листа, което убива микробите, които могат да се прикрепят към тези частици.
Филтриращата повърхност на нагънат филтър е около 1,5 пъти по-голяма, отколкото тази на обикновен плосък филтър.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация