Skip to main content

Какво означават термините COP и EER?

Термините СОР (коефициент на преобразуване) и EER (коефициент за енергийна ефективност) описват ефективността на отопление и охлаждане на климатиците. Те посочват съотношението на отопление или охлаждане, осигурявани от даден уред, спрямо количеството електроенергия, необходима за да се генерира това. Затова ако климатик генерира 5kW топлина от 1kW електрическа входяща мощност, неговият СОР се определя като 5,0. По сходен начин, ако климатик генерира 5kW охлаждане от 1kW електрическа входяща мощност, неговият EER също се определя като 5,0. Колкото са по-високи COP и EER, толкова по-високоенергийно ефективен е самият уред.

Daikin е сертифициран член на EUROVENT - престижна международна организация на производители, ангажирана с подобряването на стандартите за климатизация на европейския пазар. За да се подпомогне това, продуктите на членовете на EUROVENT преминават строги изпитания в независими лаборатории. Участието на Daikin в изпитателната схема е гаранция за клиентите, че стойностите на СОР и EER, определени за продуктите на компанията, са както точни, така и еднозначни.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация