Skip to main content

Какво е сезонна ефективност (SCOP и SEER)

Сезонна ефективност

Сезонната ефективност е нов начин на измерване на истинската енергийна ефективност на технологията за отопление и охлаждане за цяла година. Тази нова мярка представлява по-реалистичен показател за енергийната ефективност и въздействието върху околната среда на дадена система.

Новият метод за оценка на енергийната ефективност се ръководи от директивата на ЕС за продукти, използващи енергия (Директива за еко-дизайн), която определя минималните изисквания за екологично проектиране, които производителите трябва да включат до 2013 г. в техните продукти, ползващи енергия.

Сезонната ефективност изисква нова система за оценка на отоплителните и охладителните продукти, която трябва да се използва от всички производители. Те са:

  • Стойността на коефициента за сезонна енергийна ефективност (SEER) при охлаждане
  • Стойността на сезонния коефициент на преобразуване (SCOP) при отопление

Нови сезонни коефициенти

Новите сезонни коефициенти отразяват реалното потребление на електроенергия на термопомпата въз основа на нейната енергийна ефективност за цяла година SEER и SCOP измерват годишното потребление на енергия и ефективността при обичайно ежедневно използване. В по-дългосрочен план, те отчитат температурните колебания и периодите в режим на готовност, за да осигурят ясна и надеждна представа за типичната енергийна ефективност през целия сезон на отопление или на охлаждане.

Продуктите на Daikin съответстват на Директивата за продукти, използващи енергия, защото са разработени за сезонна ефективност. Daikin предлага пълна гама от продукти за климатизация, оптимизирани за новите коефициенти за сезонна ефективност.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация