Skip to main content

Когато променя настройка в приложението за смартфон, тя не се отразява незабавно в други смартфони, работещи с приложението за онлайн контролер на Daikin.

По време на режим на работа извън дома, връзката с климатика се осъществява по интернет чрез сървър. Получаването на командата от адаптера отнема няколко минути.

Същото е валидно и в обратния случай: когато състоянието на климатика е променено (напр. при използване на дистанционно управление), може да са необходими няколко минути, за да може командата да бъде обработена от приложението за смартфон за онлайн контролера на Daikin.

Когато сте в обхвата на вашата домашна мрежа, се препоръчва да излезете от вашия акаунт за режим на работа извън дома, за да се постигне по-бърза реакция на уреда.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация