Когато променя настройка в приложението за смартфон, тя не се отразява незабавно в други смартфони, работещи с приложението за онлайн контролер на Daikin.

По време на режим на работа извън дома, връзката с уреда се осъществява по интернет чрез сървър. Получаването на командата от адаптера отнема няколко минути.

Същото е валидно и в обратния случай: когато състоянието на уреда е променено (напр. при използване на инфрачервен дистанционен контролер), може да са необходими няколко минути, за да може командата да бъде обработена от приложението за смартфон за онлайн контролера на Daikin.

Когато се в обхвата на вашата домашна мрежа, се препоръчва да излезете от вашия акаунт за режим на работа извън дома, за да се постигне по-бърза реакция на уреда.