Skip to main content

Когато съм свързан с режим на работа извън дома, не мога да променя настройките на климатицте. Показва се съобщение за грешка: "С климатика не може да се работи в момента, тъй като с него работи друг потребител. Моля, изчакайте малко и опитайте отново".

Друг потребител управлява вътрешното тяло, напр. чрез инфрачервенио дистанционно управление или чрез друг смартфон. Изчакайте няколко минути и опитайте отново.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация