Когато се промени режимът на работа, положението на жалузите за изходящ въздух също се променя

Управлението на жалузите променя положението на клапите в зависимост от режима на работа, като например охлаждане или отопление.