Skip to main content

Защо програмата за време за гореща вода вече не е активна, когато се отмени програмата за отопление на помещенията?

Такъв е случаят, ако избраната програма за гореща вода е “предварително определена програма 3”. Тъй като в този случай програмата за гореща вода се базира на програмата за отопление на помещения, програмата ще се деактивира, ако програмата за отопление на помещения стане неактивна. Поради промяната на работния режим за отопление на помещения програмата за отопление на помещения се деактивира. В случай, че такова поведение е нежелано, използвайте предварително определените програми 1 или 2.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация