Защо програмата за време за гореща вода вече не е активна, когато се отмени програмата за отопление на помещенията?

Такъв е случаят, ако избраната програма за гореща вода е “предварително определена програма 3”. Тъй като в този случай програмата за гореща вода се базира на програмата за отопление на помещения, програмата ще се деактивира, ако програмата за отопление на помещения стане неактивна. Поради промяната на работния режим за отопление на помещения програмата за отопление на помещения се деактивира. В случай, че такова поведение е нежелано, използвайте предварително определените програми 1 или 2.