Skip to main content

Защо стайната температура, показвана от Daikin online controller, се различава от зададената температура, дори след като стайната температура вече е достигната?

Това е нормално поведение на уреда.

Температурата, показвана от Daikin Online Controller, е стойността, която се отчита от термодатчика за стайна температура, монтиран във вътрешното тяло. Тази температура може да се различава от реалната средна температура в стаята поради няколко причини. Например, по природните закони горещият въздух се издига, така че горните въздушни слоеве в стаята стават по-топли от средната температура. Температурната разлика ще зависи от размерите и топлинни загуби в помещението, монтажното разположение на уреда в стаята, неговото отстояние от тавана и настройките за скорост на вентилатора.

Логиката за управление на устройството е проектирана да компенсира този ефект. То регулира средната стайна температура и я поддържа до стойност, възможно най-близка до температурата, зададена от клиента.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация