Философия на групата Daikin

Стремеж да бъдеш група, която непрекъснато се развива

Ръководството на Daikin формулира ясна групова философия, за да формира мислене, което може да бъде споделяно от всички в Групата Daikin. Активно се насърчава задълбоченото разбиране на нейните принципи от всички служители на Daikin в Групата.

Това разбиране помага на служителите да се гордеят с организацията, в която работят и да изграждат взаимоотношения, основани на доверие, с колеги, клиенти, доставчици и заинтересовани страни по целия свят.

Философията на Групата Daikin Group дава възможност на всички в групата да генерират новаторски идеи и предложения, да правят отговорни преценки или да вземат решения и да предприемат гъвкави действия в хода на своята работа.

Ето и 10-те основни принципа във философията на Групата Daikin:

  • Създаване на нова стойност чрез предвиждане на бъдещите потребности на клиентите
  • Допринасяне за развитието на обществото чрез водещи в световен мащаб технологии
  • Осъществяване на бъдещи мечти чрез увеличаване на корпоративната стойност
  • Глобално мислене и действия
  • Да бъде гъвкава и динамична група
  • Да бъде компания, която заема лидерска позиция при прилагането на практики, съобразени с околната среда
  • При нашите отношения с обществото, да се предприемат действия и да се спечели доверието на обществото
  • Гордостта и ентусиазмът на всеки служител са движещите сили на нашата група.
  • Да бъдете разпознаваема в световен мащаб чрез оптимално управление на своята организация и нейните човешки ресурси, в рамките на нашата бърза и хоризонтална система за управление.
  • Атмосфера на свобода, смелост и прилагане на най-добрите практики - това е нашият път