Skip to main content

Философия на групата Daikin

Стремеж да бъдеш група, която непрекъснато се развива

Ръководството на Daikin формулира ясна групова философия, за да формира мислене, което може да бъде споделяно от всички в Групата Daikin. Активно се насърчава задълбоченото разбиране на нейните принципи от всички служители на Daikin в Групата.

Това разбиране помага на служителите да се гордеят с организацията, в която работят и да изграждат взаимоотношения, основани на доверие, с колеги, клиенти, доставчици и заинтересовани страни по целия свят.

Философията на Групата Daikin Group дава възможност на всички в групата да генерират новаторски идеи и предложения, да правят отговорни преценки или да вземат решения и да предприемат гъвкави действия в хода на своята работа.

Ето и 10-те основни принципа във философията на Групата Daikin:

  • Създаване на нова стойност чрез предвиждане на бъдещите потребности на клиентите
  • Допринасяне за развитието на обществото чрез водещи в световен мащаб технологии
  • Осъществяване на бъдещи мечти чрез увеличаване на корпоративната стойност
  • Глобално мислене и действия
  • Да бъде гъвкава и динамична група
  • Да бъде компания, която заема лидерска позиция при прилагането на практики, съобразени с околната среда
  • При нашите отношения с обществото, да се предприемат действия и да се спечели доверието на обществото
  • Гордостта и ентусиазмът на всеки служител са движещите сили на нашата група.
  • Да бъдете разпознаваема в световен мащаб чрез оптимално управление на своята организация и нейните човешки ресурси, в рамките на нашата бърза и хоризонтална система за управление.
  • Атмосфера на свобода, смелост и прилагане на най-добрите практики - това е нашият път

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация