Skip to main content

Подпомагане на проектирането чрез информационно моделиране на сгради (BIM)

Пълна гама от обекти за информационно моделиране на сгради, които позволяват на архитекти, консултанти и монтажници да планират ОВК инсталации.

Какво представлява BIM?

BIM е интелигентен процес, основан на компютърен модел, който осигурява аналитична информация, за да помогне при планирането, проектирането, изграждането и управлението на сгради и инфраструктура. Това е цялостен 3D модел, който съдържа ценна информация за спецификациите на сградата, като например параметрите на сградата, електрическата инсталация и водопровода. BIM насърчава сътрудничеството и има за цел да намали проблемите по време на строителството на сградата, както и да спести време и пари.

3D модел, който съдържа ценна информация за спецификациите на сградата, като например параметрите на сградата, електрическата инсталация и водопровода.

Предимства на BIM

Монтажници

Когато е необходимо BIM, ще имате предимство пред конкурентите

Консултанти

Директният достъп до данни ви позволява да проектирате и приспособите системите, които отговарят на вашия проект

Клиенти

Разполагате с най-новата информация, за да поддържате и управлявате вашата инсталация

AutoCAD и BIM Revit

Нашите гами VRV и Приложни системи са достъпни като BIM обекти във формат Revit, което означава, че те могат да се използват във файлове за Autodesk REVIT MEP и AutoCAD 2D.

Revit (BIM)

 • Използвайте Revit, за да създавате 3D планове, профили и чертежи на екстериора
 • Тази платформа служи за визуализация в реално време на вашия модел на сграда с данни, свързани с проекта
 • Работи заедно с AutoCAD за импортиране и експортиране на DWG файлове

AutoCAD

 • Първата стъпка е да се реши какъв тип чертеж е нужен - план, профил или екстериор
 • Служи за проект на работния процес, при който чертежите се създават и редактират независимо.

Библиотека с обекти на Daikin

Нашата библиотека с обекти на Daikin разполага с богата колекция от продукти на Daikin и помага на архитекти и консултанти z лесно планиране на ОВиК инсталации:

 • Нашите ОВиК обекти за BIM са в съответствие с международно признатия стандарт Revit (RSen)
 • За регионални стандарти се предлагат специални обекти (например NBS стандарт във Великобритания)
 • Обектите са параметрични, което осигурява малки размери на файловете при поставянето на няколко вида обекти за BIM
 • Всички обекти включват зони с отстояния, за да се гарантира, че има достатъчно място за поддръжка след монтажа
 • Посоките на въздушния поток са ясно обозначени, а диаметрите на тръбите могат лесно да се променят между външен диаметър (OP) и номинален диаметър (DN)
 • Директен достъп до нашите обекти от Autodesk Revit и увеличена гъвкавост чрез лентата на Daikin

Инструкции за обекти за BIM на Daikin

Бързо запознаване с нашите обекти за BIM на Daikin и усвояване за основните положения.

Инструкция 1 - Как се зарежда продукт, базиран на каталог, в софтуера Revit

Инструкция 2 - Как се зарежда и разполага продукт, базиран на каталог, в софтуера Revit чрез лентата на Daikin

Инструкция 3 – Как се разполагат обекти в етажен план

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация