Skip to main content

Новите инверторни водоохлаждащи агрегати с винтов компресор на DAIKIN: върхова ефективност и най-ниски нива на въглероден двуокис за класа си

Брун ам Гебирге, февруари 2014. Новият клас EWAD-TZ инверторни водоохлаждащи агрегати с винтов компресор на DAIKIN предлага върхова за класа си енергийна ефективност (EER до 3,1; ESEER до 5,1 тествано до EN14511). В сравнение с традиционните водоохлаждащи агрегати, може да намали текущите разходи до 20%, благодарение на модерната технология на инверторeн водоохлаждащ агрегат с винтов компресор.

Инверторният водоохлаждащ агрегат с винтов компресор на DAIKIN предлага прецизен контрол върху охлаждането и управлението на климата за широк диапазон индустриални и търговски приложения - на практика там, където има големи вариации в натоварването, където ефективността при работа с частичен товар е от голямо значение. Агрегатите са подходящи както за нови проекти, така и при преоборудване. 

С новият инверторен винтов компресор DAIKIN отново е едни гърди напред 

Традиционните инверторни водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане имат компресори, неоптимизирани за високи обороти. Тези водоохлаждащи агрегати изискват и употребата на скъпи екранирани кабели с цел намаляване на смущенията, както и големи ел. табла, където се намират инверторите, като самите табла се охлаждат с вентилатори. За разлика от тях новите инверторни винтови компресори на DAIKIN са оптимизирани за високи обороти и висок дебит на хладилния агент, и предлагат плавен контрол на мощността. Чрез широки нагнетателни и смукателни връзки на компресора се избягват спадове в налягането на хладилния агент. Тъй като охлажданият с хладилен агент инвертор е част от тялото на компресора се постига по-добра компактност. В действителност той не е по-голям от не-инверторния агрегат. 

Инверторният винтов компресор използва R-134a за хладилен агент. Агрегатите с един компресор са с капацитет на охлаждане между 200kW и 350kW, а тези с два компресора от категорията EWAD-TZ достигат до 700kW. Новите водоохлаждащи агрегати използват стандартно окабеляване и имат компактно ел. табло без нужда от охлаждане (защото инвертора е част от компресора). 

Инверторните водоохлаждащи агрегати с винтов компресор – ефективни и безшумни  

Инверторните водоохлаждащи агрегати с винтов компресор работят най-ефективно при частично натоварване, ползвайки само необходимата мощност за специфичното натоварване. Това ги прави високоефективни и намалява разходите. В същото време нивата на шум на EWAD-TZ са ниски при пълно и частично натоварване, благодарение на инверторните винтови компресори и уникалния дизайн на лопатките на вентилаторите, които пренасят големи количества въздух почти безшумно. Ниските нива на шум ги правят идеални за застроени райони. DAIKIN предлага три нива на шум: стандартно (83 dB(A)), ниско (77 dB(A)), свръх ниско (73 dB(A)) 

Цялостен пакет за лесна инсталация, поддръжка и въвеждане в експлоатация 

Водоохлаждащите агрегати на DAIKIN са фабрично сглобени и тествани и всички управления са предварително опроводени, тествани и настроени за да предложат plug and play агрегати дори и при големи инсталации, където са небходими високи капацитети на охлаждане. 

Дали за нова или обновена инсталация, гамата водоохлаждащи агрегати EWAD-TZ е лесна за поддръжка и обслужване и е в комплект с поддръжка от DAIKIN дори и след продажбата. Поддръжката включва обучение, както и съвет за избор, инсталация, въвеждане в експлоатация и самата експлоатация. Водоохлаждащите агрегати имат лесно за потребителя управление и лесно се интегрират към система за сградно управление, като позволяват собствениците и механиците по-лесно да контролират характеристиките и да следят за възникване на грешки. 

Бързо възвръщане на инвестицията и дългосрочни икономии 

Новият клас инверторни водоохлаждащи агрегати с винтов компресор на DAIKIN предлагат бързо възвръщане на инвестициите – до три години след инсталацията. В дългосрочен план компактните водоохлаждащи агрегати с надеждността си и енергийната ефективност спестяват от разходите ви. С едногодишната си гаранция и възможност за увеличаването й, както и договори за поддръжка от DAIKIN, бизнес потребителите могат да бъдат спокойни че техните водоохлаждащи агрегати имат пълна поддръжка. 

Водоохлаждащите агрегати на DAIKIN с винтов компресор 

С все по-строгите закони за енергопотребление и емисии на въглероден двуокис, бизнес собствениците са изправени пред серия от предизвикателства при подновяване на системите за процесно охлаждане и управление на климата. 

Новият инверторен винтов компресор, който е в основата на серията водоохлаждащи агрегати EWAD-TZ, е показателен за желанието на DAIKIN да произведе високоефективни системи, които помагат за намаляване енергопотреблението, без да се прави компромис с надеждността и производителността. С инсталацията на тези технологично напреднали водоохлаждащи агрегати, бизнес собствениците могат да ползват предимствата на ниските въглеродни емисии и да намалят влиянието на повишаващите се цени на енергията. 

 

Related articles

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация