Skip to main content

Сграда с положителен енергиен баланс в Южна Франция

Създаването на първата сграда с положителен енергиен баланс (BEPOS) в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг (ПАЛБ) във Франция постави редица предизвикателства пред строителния предприемач Perial, като не на последно място беше изборът на подходяща енергийно ефективна и екологично интуитивна система за ОВК. След обстойно проучване, решението се оказа изборът на Mini VRV система на DAIKIN.

Технологичният парк Sophia Antipolis в югоизточна Франция е в предните редици на иновациите в региона от 1960 г. насам. Неговият най-нов проект – Natura EnR – е пример за последните иновации в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. 

Завършен през есента на 2014 г. и състоящ се от две нови офис сгради с комбинирана площ от 2.885 m2, проектът Natura EnR беше ръководен от Perial Development, пионери в изграждането на нискоенергийни сгради. 

Осигуряване на комфорт и икономии

Проектът Natura EnR е първият, изграден въз основа на принципите на BEPOS в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, и един от първите във Франция, който беше отличен със златна оценка за Средиземноморска устойчива сграда. Проектът Natura EnR е част от инициативата „Acting PREBAT“ (Глобално действие за иновативен регион) по Програмата за изследвания и експериментиране за сгради. 

Сграда с положителен енергиен баланс (BEPOS) е такава, която може да произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото изразходва, за да се постигне подходящо ниво на комфорт за обитателите й. Такива сгради са високоефективни и са снабдени със системи, които точно отговарят на енергийните им нужди. В опит да се използва цялата произведена топлина, покривите, стените, прозорците и други области също се използват за събиране и съхраняване на енергия. Способността да произвежда енергия в излишък (положителна енергия) се определя не само от строителството и местния климат, но също и от поведението на ползвателите на сградата – например, чрез консумацията на енергия на домакински уреди и компютри. 

Намиране на идеалното решение

Сградите са разположени на двадесет минути от Антиб и са с южно изложение, за да се гарантира, че ще се получи максимална полза от естествената слънчева енергия. Архитектът Daniel Eric Lacombe използва контурите на боровата гора, за да проектира сграда, подходяща за бъдещите си потребители, а също така включваща естествената околна среда. 

Eric Journault, изпълнителен директор на Perial Development, заяви: „Всички материали, използвани за построяването на сградата, и допълнително монтираното енергийно ефективно оборудване преминаха през особено задълбочено проучване и бяха проверени спрямо изискванията на HQE сертифицирането и други схеми, като подхода „Средиземноморски устойчиви сгради“ (Bâtiment Durable Méditerranéen) в отговор на изискванията за регионален проект за разработване на 100 примерни нискоенергийни сгради в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг и BEPOS.“ 

Оборудването и материалите бяха оценени чрез използването на подхода Negawatt, който взема предвид:

  • Икономията на енергия, минимизирането на ненужните разходи на енергия и ненужните изисквания
  • Енергийната ефективност, намаляването на енергийното потребление за специфични нужди
  • Възобновяемата енергия, използването на енергийно ефективни системи за намаляване на въздействието върху околната среда.

Първоначално инженерите на SLH проучиха три подхода за отопление и охлаждане на новите сгради - геотермална, соларна климатизация и провансалски кладенец, но всеки от тях породи проблеми:

  • Геотермалната инсталация беше счетена за твърде рестриктивна поради скалистия терен, освен други съображения
  • Технологията на соларната климатизация не е развита и има малко примери за успешно прилагане. Соларното охлаждане също ще генерира 140-150% от нуждите – резултат, който не отговаря на изискванията на BEPOS 
  • Решението чрез провансалски или канадски кладенец не беше прието, защото сградите в Natura EnR имат ниски енергийни нужди. Това решение може да бъде сложно за изпълнение и обратната връзка от работните системи показа, че малки дефекти в уплътненията на разклоненията на тръбите често могат да се окажат проблематични.

След първоначалните проучвания, Mini VRV системата (VRV – S) на DAIKIN, свързана със серия от вътрешни тела, беше избрана като оптималното решение. Mini VRV телата са все повече предпочитани като алтернатива на традиционните базирани на вода системи за отопление и охлаждане в леки търговски и жилищни сгради, като биват избрани поради своята работна гъвкавост, удобство и ефективност. Системите са проектирани да запълнят празнината между мулти сплит системите и големия капацитет на VRV IV системите. 

С номинален коефициент на преобразуване на енергията (COP) от 4,56, Mini VRV системата на DAIKIN, монтирана перфектно според изискванията на етикета Effinergie (www.effinergie.org/web), предлага висока ефективност, необходима за проектирането на сгради с положителен енергиен баланс. 

На покрива на всяка сграда бяха монтирани осем Mini VRV външни тела на DAIKIN, които бяха свързана с 24 вътрешни тела. Обработката и разпределението на въздуха се управлява чрез Airzone, което позволява индивидуално климатично управление за всяка офисна област. 

Предварително планиране

Връзка с GTC Airzone системите, монтирани в двете сгради, дава мигновена обратна връзка за енергийните изисквания и нивата на потребление. 

Енергийната ефективност на сградите на Natura EnR беше наблюдавана внимателно в продължение на две години от Bureau Veritas – световен лидер в услугите по изпитване, инспектиране и сертифициране – одобрена от френската агенция ADEME за околната среда и енергетиката. Успоредно с това, потреблението на енергия ще се наблюдава и анализира от специалист, който може да направи всички необходими корекции за оптимизиране на операциите на системата. 

 

Related articles

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация