Skip to main content

Решение на DAIKIN повиши енергийната ефективност в исторически хотел

Новаторският подход към смяната на системата за климатизация доведе до драстично енергоспестяване за хотел Блумсбъри от клас II в централен Лондон, притежаван от Doyle Collection.

Проектът на стойност 1.389.242 евро (1 милион британски паунда) заменя остаряващата система с хладилен агент R22 със съвременна система за климатизация DAIKIN VRV. Поради пълната забрана за използване на хладилния агент R22 от 2015 г., собствениците на сгради трябва спешно да обмислят осъвременяването на климатичните системи.

DAIKIN VRV -Q или системата за замяна е „цялостно сградно решение“, позволяващо контрол на няколко функции, като охлаждане, отопление и затопляне на вода за битови нужди. Тя е новаторска алтернатива за подмяна на системите R22, тъй като позволява запазването на съществуващите тръбопроводи. Това намалява разходите, ускорява инсталирането и осигурява непрекъснатост на бизнеса.

Проектиран през 30-те години на 20 в. от прочутия британски архитект сър Едуин Латиънс, хотелът Блумсбъри вече е претърпял сериозна реставрация, за да придобие вида на шикозен хотел от културното наследство, какъвто го виждаме днес. Сградата от клас 2 запазва много от оригиналните си архитектурни характеристики, включително великолепните каменни стъпала на входа и антрето, лобито с двойна височина и книгите в библиотеката Сиймъс Хийни, носеща името на починалия лауреат на Нобелова награда, който е бил чест гост. Култовият хотел предлага 

153 стаи и общи зони за гости, разположени на осем етажа.

Като част от текущата програма за осъвременяване Doyle Collection искаха да намалят разхода на енергия и емисиите на CO2 с 30 %, като същевременно повишат комфорта на гостите чрез оптимизиране на управлението на климатизацията във всички стаи, пространства за срещи, публични пространства, бара и ресторанта.

Сградата трябваше също така да отговаря на законодателството на Обединеното кралство по отношение на употребата на хладилни агенти: допълването на системи с нов R22 беше забранено през 2010 г., използването на рециклиран и регенериран R22 също беше забранено от 31 декември 2014 г.

Технически характеристики

Новата система включва 56 външни тела, свързани с 209 вътрешни канални и стенни тела за скрит монтаж в стаите. В общите зони се използваха комбинация от VRV, сплит, стенни и подови тела.

Спазването на деветмесечния срок бе също от съществено значение, за да сведат загубите до минимум. За постигане на тази цел, работата беше разпределена на етапи и планирана по часове. Програмата се управляваше от клиента и инсталиращата компания Temperature Control, при техническа и логистична подкрепа от страна на DAIKIN UK.

Най-голямото предизвикателство беше да се работи във функциониращ хотел. Фазовото разделяне на програмата означаваше, че сектори от хотела биваха затваряни, което позволяваше на екипа да остане „невидим“, да работи безопасно и без прекъсвания в заден план, без да притеснява гостите.

Анди Грънди, инженер на проекта от Temperature Control, казва: „Тъй като съм ръководил проекта за първоначалната инсталация, бях съвсем наясно със сложните ситуации и предизвикателствата, които хотелът създаваше. Работихме в тясно сътрудничество с персонала на Блумсбъри и затова успяхме лесно да ги преодолеем. 

Заедно с DAIKIN UK положихме огромни съвместни усилия - което показва ползите от силно и трайно сътрудничество между клиент и изпълнител.“

Решението

VRV системите са модулни, което означава, че са гъвкави по отношение на приложението им, а инсталирането им може да се извършва поетапно, което допълнително свежда до минимум прекъсванията. Компактните и олекотени тела, използвани по този проект, можеха да се инсталират и без използване на кранове, което допълнително намаляваше цената и се избягваше затваряне на пътя.

VRV -Q използва газ R410A, който може да работи при по-ниски налягания използвани при системите с R22, като осигурява много по-високи нива на ефективност - по този начин се запазват съществуващите тръбопроводи. Системата е с 40 % по-ефективна по отношение на отоплението и с 25 % по-висока ефективност по отношение на охлаждането в сравнение със системите с хладилен агент R22.

Макар че всички външни и вътрешни тела бяха сменени, заедно с разклонителните кутии, разходите за инсталиране бяха наполовина на очакваните за подмяна на цялата система. Съществуващите тръбопроводи също можеха да бъдат запазени, което спестяваше време и пари. Поетапният подход означаваше, че може да се поддържат нивата на заетост на хотела, което свеждаше до минимум ефекта върху приходите.

Заключение 

Проектът за подмяна и осъвременяване на системата R22 на хотел Блумсбъри беше изключително успешен. Използването на системата VRV -Q на DAIKIN осигури новаторска алтернатива на пълната подмяна на съществуващата система за климатизация, осигурявайки драстично спестяване на енергия и поддържайки историческите характеристики на сградата, с минимално въздействие върху работата на хотела и гостите му.

Системата, инсталирана през септември 2013 г., регистрира спад в използването на енергия от над 15 000 kW/h до януари 2014 г. в сравнение с предходната година.

Управителят на хотела изчислява, че системата VRV използва 55 % от цялата енергия на хотела, така че спестяването в сравнение с предишната система е между 27 % и 42 %, средно 32 %, което надвишава първоначалната му цел за спестяване на 30 % енергия.

Независим доклад на Clifford Talbot Partnership подкрепя тези изчисления за спестена енергия и заключава, че цялостният разход на енергия намалява с 23,5 % за всяка следваща година и до 26 % за някои месеци.

От пускането в експлоатация и предаването на системата хотелът засвидетелства значително повишение на удовлетвореността на клиентите, тъй като нивото на шума на новото оборудване е много по-ниско. Както разходите за обслужване, така и тези за поддръжка се понижиха, поради намаленото използване на енергия при това без да се нарушава комфортът на гостите.

Проектът беше завършен навреме и в рамките на бюджета, което също беше съобразено със загубата от приходи от гости на хотела. Сложните и чувствителни ситуации в този проект бяха преодолени благодарение на новаторското техническо решение, но също и благодарение на съвместните екипни усилия на производител, клиент и изпълнител.

Успехът на проекта за намаляване на използването на енергия и емисиите на CO2 означаваше, че собственикът на хотела Doyle Collection планираше да повтори проекта и в другите си осем хотела, като работите в хотел Кенсингтън вече са в процес на изпълнение.

Майкъл Нийв, генерален мениджър на хотел Блумсбъри, каза: „Системата на DAIKIN е много по-ефикасна и определено по-тиха от старата. Сметките ни за енергия са с 23 % до 26 % по-ниски в сравнение със същия период на миналата година преди смяната на системата.“

Related articles

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация