Skip to main content

DAIKIN представя нов интелигентен контролер за таблет

Новото лесно за използване решение на DAIKIN за централизирано управление чрез връзка с облака осигурява голяма гъвкавост и комфорт с подобрена икономия на енергия.

DAIKIN обяви представянето на ново специализирано интелигентно решение за управление на приложения за малки търговски предприятия, компании за продажби на дребно и луксозни жилищни приложения. Новият интелигентен контролер за таблет осигурява централизирано управление на отоплението, охлаждането и вентилацията, както и интегриране на пожароизвестителни или охранителни системи от други производители, което предлага възможност за постигане на значителна икономия на енергия. 

Стилен и тънък таблет предоставя интуитивен интерфейс чрез сензорно управление. Връзка чрез облачната услуга на DAIKIN позволява отдалечен достъп чрез всяко устройство с уеб поддръжка, с възможност за наблюдение и управление на потреблението на енергия. 

Цялостно управление на системите

Новият интелигентен таблет контролер позволява пълно управление на сградни системи от една точка чрез обикновен сензорен екран, като се вписва дискретно с всеки декор и предлага решение за икономия на пространство. Интуитивната работа на интелигентния таблет контролер улеснява използването на системата, като предоставя гъвкавост за потребителя и същевременно гарантира оптимална енергийна ефективност. 

Рентабилен комфорт, пестящ енергия

Усъвършенстваната система за управление предлага цялостно решение за управление, разработено, за да интегрира голямо портфолио от продукти на DAIKIN, които да отговарят на нуждите на секторите за банкиране, продажби на дребно и хотелиерство. 

Централизираното управление позволява на системата да бъде фино настроена, за да отговори на нуждите от отопление и охлаждане на различни помещения, от търговските зони, където комфортът на клиентите е от съществено значение, до кухните и складовите помещения, където е приемлив по-широк диапазон на температури. 

Възможностите за планиране чрез интелигентния таблет контролер позволяват системните настройки да бъдат зададени като модели с променлива заетост преди, по време на, и след приключване на търговската дейност. Поддържането на нива на комфорт чрез управление на вентилацията, отоплението и охлаждането, когато е необходимо спомага за значителното намаляване на текущите разходи. Системата се адаптира към променящите се сезони, гарантирайки целогодишен климатичен контрол и оптимално използване на енергията. 

Оперативна гъвкавост с възможност за развитие – облачната услуга на DAIKIN

Един от основните отличителни атрибути на новия интелигентен таблет контролер на DAIKIN е неговата гъвкавост, позволяваща на потребителите да управляват климата в помещенията си според индивидуалните бизнес потребности. 

DAIKIN наскоро стартира облачна услуга на базата на абонамент, предназначена да опрости наблюдението и управлението на сгради и позволяваща на собствениците и мениджърите на сгради да управляват системата от разстояние всеки път, когато поискат, независимо къде се намират и от всяко устройство. Наличието на тази опция означава, че мениджърите на системата могат да избират между управление на място, дистанционно управление или комбинация от двете, интегриране на наблюдението на централното управление и на изискванията за локално управление. 

Облачната услуга на DAIKIN дава възможност за отдалечен достъп, позволяващ на монтажниците или инженерите дистанционно да наблюдават и управляват множество сгради чрез една система и да предоставят помощ, без да е необходимо посещение на място. Наблюдението на няколко обекта позволява ефективността на сградата да се сравнява, за да се идентифицират областите на ненужен разход на енергия и да се оптимизира енергийната ефективност в сгради с високо потребление на енергия. Допълнителни функционалности и сгради могат да се добавят по всяко време, за да посрещнат променящите се нужди на компаниите. 

Оферта при представянето: За да отпразнува представянето на новия интелигентен таблет контролер, DAIKIN предлага безплатен едногодишен абонамент за облачната услуга на DAIKIN, когато бъде регистриран акаунт.* 

Интелигентно управление за жилищни приложения

Със своята комбинация от локална приспособимост и централно управление, интелигентният таблет контролер на DAIKIN подхожда идеално за използване в управлявани жилищни сгради. Обитателите имат контрол над настройките на системата в дома си чрез интуитивния интерфейс за таблет със сензорен екран, а същевременно облачната услуга на DAIKIN им позволява да активират системите си от разстояние от всяко място. 

Традиция на иновации

Новият интелигентен таблет контролер на DAIKIN е най-новата от поредица от иновации, разработени, за да отговарят на нуждите от комфорт и работна ефективност на малки търговски предприятия и жилищни приложения. Най-новата гама от продукти е разработена в европейския център на DAIKIN за дизайн, предназначена е да предоставя лесни за използване цялостни решения, като спомага за управлението на потреблението на енергия и компенсирането на нарастващите разходи за енергия. 

За повече информация и насоки, или за да изтеглите брошурата за интелигентния контролер за таблет или облачната услуга на DAIKIN, посетете нашия уебсайт.

*След това ще се прилага годишен абонамент. 

Related articles

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация