Skip to main content

Лесно управление на сградата DAIKIN представя на търговците на дребно ново решение за централизирано управление чрез сензорен екран

Новото лесно за използване решение на DAIKIN за централизирано управление чрез връзка с облака опростява наблюдението и управлението на сградни системи и намалява енергийните разходи.

DAIKIN представя цялостно решение за централизирано управление за търговци на дребно и малки търговски предприятия, което осигурява значителни икономии на разходите за енергия и подобрено удобство за потребителите. Новият интелигентен контролер за таблет осигурява една точка за достъп чрез лесен за използване сензорен таблет в магазина или онлайн чрез облачната услуга на DAIKIN. Той позволява на фирмите рентабилно да управляват необходимостта си от комфорт, като същевременно контролират разходите за енергия чрез дистанционно наблюдение. Новият усъвършенстван контролер интегрира управлението на всички основни сградни системи, включително охлаждане, отопление и вентилация, както и пожароизвестителни системи или системи за сигурност, в индивидуални помещения и общи части. 

Рентабилен комфорт

Интелигентният контролер за таблет предлага дискретно решение, което се използва лесно и интуитивно чрез сензорен екран. Вградените управления на системата осигуряват оптимален комфорт и енергийна ефективност. 

Усъвършенстваната система за управление е разработена с оглед на комплексните нужди на секторите за банкиране, продажби на дребно и хотелиерство. Централизираното управление позволява на системата да бъде фино настроена, за да отговори на нуждите от отопление и охлаждане, и да могат да бъдат обхванати различни помещения, от етажите за продажби на дребно, където комфортът на клиентите е от съществено значение, до кухните и складовите помещения, където е приемлив по-широк диапазон на температури. 

Възможностите за планиране чрез интелигентния контролер за таблет позволяват системните настройки да бъдат направени, така че да дадат възможност за модели на променлива заетост през работно време, както и преди, и след работното време на търговския обект. Поддържането на необходимите нива на комфорт чрез управление на вентилацията, отоплението и охлаждането спомага за значително намаляване на текущите разходи. Чрез адаптиране към променящите се сезони, системата също гарантира целогодишен климатичен контрол и оптимално използване на енергията. 

Опростено управление от всяко място

Интелигентният контролер за таблет осигурява лесно наблюдение и управление или в магазина чрез сензорния екран, или дистанционно чрез облачната услуга на DAIKIN. Онлайн достъпът позволява настройките на системата да бъдат направени от всяко място и дава възможност на монтажниците или техническия персонал за отдалечен достъп за оказване на помощ, без да е необходимо посещение на място, което спестява ценно време и пари. 

Облачната услуга на DAIKIN включва функции за проследяване и сравнение спрямо еталон, които позволяват на мениджърите и собствениците на сгради да сравняват ефективността на сградата, за да идентифицират областите на ненужен разход на енергия и да оптимизират дейностите в помещения с високо потребление на енергия (потреблението на енергия е показано като разход за енергия на квадратен метър). 

Оферта при представянето: За да отпразнува представянето на новия интелигентен таблет контролер, DAIKIN предлага безплатен едногодишен абонамент за облачната услуга на DAIKIN, когато бъде регистриран акаунт.* 

Традиция на иновации

Новият интелигентен таблет контролер на DAIKIN е най-новата от поредица иновации, разработени, за да отговарят на нуждите от комфорт и работна ефективност на компании за продажби на дребно и малки търговски предприятия. 

Най-новата гама продукти е разработена в европейския център на DAIKIN за дизайн и е предназначена да предоставя дискретни и ненатрапчиви решения, като гарантира спазване на законодателните и екологични изисквания, и същевременно спомага за управлението на потреблението на енергия и компенсирането на нарастващите разходи за енергия. 

За повече информация и насоки, или за да изтеглите брошурата за интелигентния контролер за таблет или облачната услуга на DAIKIN, посетете нашия уебсайт.

*След това ще се прилага годишен абонамент. 

 

Related articles

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация