Skip to main content

DAIKIN отново е сред Топ иноваторите в света

За 4-ти път DAIKIN печели място в списъка на „Топ 100 на иноваторите в света”

 

Брун ам Гебирге, януари 2017 - Clarivate Analytics, известна преди като Intellectual Property & Science business на Thomson Reuters, обяви своите Топ 100 световни иноватори за 2016 г., и отново с DAIKIN Industries Ltd. сред лидерите в иновациите. Наградата се присъжда на компании, които се считат за най-иновативни и е основана на обективен и научен анализ на глобалната патентна информация. Излъчени са най-активните фирми в областта на иновациите чрез научни изследвания и развитие, защита на интелектуалната собственост и нововъведения, и са наградени с място в списъка на световните иноватори. DAIKIN Industries Ltd. за 4-ти път е един от Топ 100 на иноваторите в света.

Измерване на иновациите

За измерване на иновациите, Clarivate Analystics основава своята методология за патенти, като патентите се считат за ключов показател за иновации. От своя страна, иновациите в по-нататъшна стъпка, се считат за основен двигател на икономическото благосъстояние, конкурентно предимство и успех. След това, патентите се анализират според четири критерия: обем, успех, глобализация и влияние.

4-те необходими критерия за Топ иноватор в световен мащаб

Като цяло, анализът е насочен към всички организации с 100 или повече патента на нови изобретения (първо издание) за последните  пет години. Анализът брои патентите от един вид заедно, за да се избегнат дублиращи се. През миналата година се наблюдава преминаване от количество към качество. Повече иновации (в случая на DAIKIN - нови технологии) с глобално въздействие се считат за по-важни, тъй като това носи повече признания и следователно по-голямо влияние, което също е един от критериите.

Дейвид Браун, изпълнителен вицепрезидент на Clarivate Analytics, в доклада за 2016 посочва следното за световните иноватори: “Постоянното им посвещаване на иновациите гарантира  със сигурност бъдещият им успех”.

DAIKIN Industries Ltd. сред Топ 100 иноваторите в света за 4-ти път

Стремежът на DAIKIN към нови идеи и водещи технологии, още веднъж бе потвърден с оценяването като един от Топ 100 на иноваторите в света. Технологичният и иновативен център цели да посрещне и дори да надмине най-високите световни стандарти за околната среда и да получи екологични сертификати във и извън Япония, като използва пълноценно технологиите за климатизация и химията с флуорирани газове – област, в която DAIKIN има значителен напредък.

За повече информация за Топ 100 на иноваторите в света за 2016 г., посетете: http://top100innovators.stateofinnovation.com/

 

DAIKIN Europe NV е дъщерно дружество на DAIKIN Industries Limited и e основен  европейски производител на климатици, отоплителни системи и хладилна техника, с около 6100 служители в цяла Европа и големи производствени мощности, базирани в Белгия, Чешката република, Германия, Италия, Турция и Великобритания.

В световен мащаб, DAIKIN е известен със своя новаторски подход за разработване на продукти и несравнимо качество и гъвкавост на своите цялостни решения. С над 90 години опит в проектирането и производството на отоплителни и охладителни технологии, DAIKIN е пазарен лидер в термопомпената технология. 

Related articles

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация