Skip to main content

Геотермалната термопомпа на Daikin със сертификат HP Keymark

  

Daikin Europe N.V. получи своя първи сертификат HP Keymark за геотермалната термопомпа Daikin Altherma и за двете си търговски марки Daikin и Rotex на 1 март 2017 г. Това е първата стъпка, предприета от Daikin Europe N.V. за сертифициране по HP Keymark за цялото продуктово портфолио на Daikin Altherma.

 

Системата CEN Keymark за сертифициране на продукти по европейските стандарти съществува от 1992 г. През 2016 г. системата за сертифициране бе разширена чрез програма за сертифициране на термопомпи тип "въздух-вода", геотермални термопомпи и термопомпи за битова гореща вода.

Тази термопомпена програма (HP) KEYMARK бе разработена в партньорство с Европейската асоциация за термопомпи (EHPA), няколко сертифициращи органа и 11 производителя, включително Daikin Europe N.V. под формата независима схема за доброволно сертифициране.

Правилата на схемата се базират на изискванията за ефективност и шумови емисии, посочени в Разпоредбата за екодизайн за термопомпи, комбинирани термопомпи и термопомпи за гореща вода (ЕС № 813/2013 - ЕС № 814/2013). Стандартите за качество, основани на стандартите на ЕС, включват постоянни проверки на системите за безопасност и качество на продуктите, както и контрол на производството в завода.

"Daikin Europe NV подкрепи усилията на EHPA да спомогне за създаването на независима европейска схема за сертифициране на термопомпи в рамките на добре познатата схема на CEN KEYMARK, базирана на европейските регламенти и стандарти.

Регламентите и стандартите правят живота ни по-безопасен, по-лесен, по-удобен и по-ефективен. Но те действат само когато се прилагат по подходящ начин.

Като група, ние сме твърдо убедени в качеството на тази схема, както за нашите клиенти, така и за нас като производители. Този ход е първата стъпка за получаване на сертификация по HP Keymark за цялото продуктово портфолио на термопомпите Daikin Altherma през 2017 г." , заяви Linda Geeraerts - ръководител на производственото направление на Daikin Europe.

"Термопомпите са европейски продукт - те се продават на единния европейски пазар и държавите-членки трябва да признават унифициран сертификат за проверка на качеството и ефективността на продукта. Ние насърчаваме всички национални и регионални административни органи да предприемат тази стъпка", казва Томас Новак, генерален секретар на Европейската асоциация за термопомпи, който координира разработването на схемата.

 

"Изискванията за получаване на HP KEYMARK са строги и са необходими специални изисквания за създаване на доверие на пазара. И въпреки че сертификатът HP KEYMARK може да е по-скъп от някои съществуващи алтернативи, той може да се окаже много по-икономичен, ако такъв унифициран сертификат отговаря едновременно на изискванията в няколко страни ", заключава той.

За DAIKIN Europe N.V.

DAIKIN Europe N.V. е стопроцентова дъщерна компания на Daikin Industries Limited  и е един от е водещите европейски производители на климатици, системи за отопление и хладилно оборудване с около 5 500 служители в цяла Европа и основни производствени предприятия, базирани в Белгия, Чешката република, Германия, Италия, Турция и Великобритания. Компанията DAIKIN е известна в света със своя новаторски подход при разработването на продуктите и с ненадминатото качество и универсалност на нашите интегрирани решения. Компанията има над 90-годишен опит в проектирането и производството на хладилни, климатични и термопомпени системи и е лидер на пазара в сферата на термопомпената технология.

 

За ROTEX

ROTEX Heating Systems GmbH, със седалище в Güglingen, Германия, е производител на комбинирани системи за отопление. Продуктовото портфолио на компанията включва термопомпи, кондензни котли на нафта и газ, соларни системи и топлоакумулатори, подово отопление, резервоари за съхранение на нафта и дъждовна вода. ROTEX е изцяло притежавано дъщерно дружество на DAIKIN Europe N.V. (Остенде, Белгия) от 1 октомври 2008 г.

 

За Keymark

Марка за доброволна европейска сертификационна марка, доказваща съответствие с европейските стандарти

На единния европейски пазар има нужда от унифицирана европейска марка: един стандарт, един тест, една марка!  CEN и CENELEC са двамата съсобственици на Keymark, но схемите за сертифициране се управляват от професионални и квалифицирани сертифициращи органи, като всички те са акредитирани по ISO/IEC 17065 от членове на  Европейската организация за акредитация (EA).

Общите правила за системата Keymark са записани във Вътрешни правила на CEN-CENELEC - Част 4 (формат pdf )

Ново  управление на системата за сертифициране на CEN Keymark

 Базата данни на CEN Keymark  е достъпна онлайн за търсене на продукти, сертифицирани по Keymark, лицензирани производители и доставчици и сертифициращи органи.

 

Свалете материали:

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация