Skip to main content

Пълен комфорт с една система

  

Daikin продължава да развива своето цялостно решение за климатизация с пускането на пазара на нов високотемпературен хидробокс с висок капацитет.

Все по-често собствениците на търговските и големите сгради се стремят да комбинират своите изисквания за ОВК и хладилна техника в едно цялостно решение, което осигурява надеждно производство на гореща вода, като същевременно постига максимална енергийна ефективност. Разширяването на гамата на Daikin предлага именно такова идеално и съвременно решение.

Лидер на пазара в областта на решенията за климатизация

Като специалист в системите за климатизация, новаторската система с променлив обем на хладилния агент (VRV) на Daikin предизвика революция, когато системата бе представена за първи път. Продължавайки тенденцията за внедряване на иновационни принципи, най-новата серия VRV IV предлага най-доброто от търговската климатизация, като съчетава модерна технология и икономичност.

Новаторските функции гарантират устойчиво използване на енергията чрез възстановяване на топлината и намаляване на отпадъчните продукти.  Уникалните разработки, които осигуряват максимален комфорт и лесен монтаж и използване, включват: технология за променлива температура на хладилния агент, която автоматично регулира температурата на хладилния агент според реалното натоварване, като осигурява работа само до необходимия капацитет; постоянно отопление по време на размразяване, което предотвратява внезапни спадове на температурата, за да се поддържат нива на комфорт, както и усъвършенстван софтуер за бърза и лесна конфигурация и въвеждане в експлоатация.

Като осигурява прецизно регулиране в много зони и отделни помещения, Daikin VRV може лесно да се мащабира, за да е подходящо за сгради с всякакъв размер, като свързва неограничен брой вътрешни тела към едно единствено външно тяло.

“Daikin се ангажира с разработването на екологични климатични системи и термопомпи и непрекъснато се стреми да подобрява енергийната ефективност на своите системи, като същевременно постига най-високите нива на ефективност. Усъвършенстваният високотемпературен хидробокс е най-новото в поредицата от системни разработки, внедрени от пускането на пазара на новата серия VRV IV. Това е още една стъпка за Daikin Europe NV при изпълнение на неговата цел - да стане производител № 1 с най-нисък обем на еквивалент на въглеродни емисии в бранша на ОВК и хладилна техника.” - заяви Джордж Димо, продуктов мениджър на VRV на Daikin Europe N.V.

Безкрайни възможности

Добавянето на високотемпературния хидробокс HXHD200A8 с голям капацитет към продуктовото портфолио на Daikin VRV е едно от най-модернизираните решения за екологично управление на климатизация, предлагани на пазара. Като осигурява охлаждане, отопление, вентилация и гореща вода чрез една единствена система, най-новото решение на Daikin VRV е идеално за по-големи сложни приложения в офиси и хотели.

С възможност за осигуряване на гореща вода до 80°C, високотемпературният хидробокс може да постигне 17% по-голяма ефективност от газов котел, като използва възобновяема (аеротермална) енергия. С интегрирането на високотемпературен хидробокс за производството на гореща вода, всяка сграда може лесно да постигне изискванията по EPBD и да покрие изискванията на повечето национални законодателства относно използването на възобновяема енергия за производство на гореща вода (около 50%).

Новият хидробокс клас 200 осигурява отоплителна мощност до 22,4kW. Опцията за свързване с водосъдържатели за битова гореща вода и слънчеви панели предлага на монтажниците допълнителни възможности за икономично покриване на различни потребности при използване на водата.

Новата серия HXHD200A8 е подходяща за осигуряване на битова гореща вода за домакински нужди, за подаване на гореща вода към нискотемпературни радиатори и подово отопление, както и за затопляне на постъпващия въздух от въздухообработващи климатични камери.

Нулеви отпадъчни продукти

Освен удобството, предлагано от една система и предимствата от подгряването на гореща вода с термопомпа има и значителни икономии, които се постигат при възстановяване на топлината, като топлината, извлечена от агрегатите, работещи в режим на охлаждане се рециклира за отопление - цялостен подход, който предлага пълна ефективност, комбинирана с по-малко потребление. Когато системата е свързана с буферни съдове, извлечената топлина може да се съхранява и за по-късна употреба.

Доказана технология: Примери от практиката

Продуктите на Daikin VRV осигуряват дискретно и икономично решение за контрол на климата климатизация в градски и курортни хотели . Добавянето на опцията за гореща вода към комбинираното решение осигурява допълнителни икономии, като генерира значителни допълнителни спестявания в удобно решение, изцяло съобразено с околната среда.

С акцент върху намаляване на емисиите на CO2 и отказ от решенията, базирани на изкопаеми горива, морският курортен център ARBOREA в Нойщадт, Германия избра да монтира новия хидробокс, който сега произвежда гореща вода за подовото отопление на ресторантите.

За собствениците на Sani Resorts в Гърция най-привлекателна бе икономичността, постигната чрез монтиране на високотемпературните  хидробоксове. Монтирана с първоначален замисъл да замени съществуващия газов котел в хотел Sani Beach, системата бързо доказа своята стойност: с икономия на 40% от разходите за гореща вода, новата инсталация се изплати за по-малко от 3 години! След това термопомпеното решение на Daikin за гореща вода бе монтирано във всичките пет хотела на Sani resorts.

Свалете материали:

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация