Skip to main content

Позицията на Daikin относно Covid-19: Климатиците във връзка с пандемията от коронавирус

Като производител на висококачествени климатични и вентилационни системи, Daikin е изправен пред новата и едва проучена ситуация във връзка с начините, по които се разпространява коронавирусът (Covid-19).

Daikin следи експертните становища и оценки на Световната здравна организация (СЗО) и професионалните асоциации като Федерацията на Европейските асоциации за отопление, вентилация и климатизация (REHVA) и Американското дружество за отопление и охлаждане и климатизация (ASHRAE) в целия ни бизнес.

Климатичните системи за комфортно охлаждане се считат за безопасни

Понастоящем основният източник на разпространение на вируса е по въздушно-капков път. Общовалидното спазване на дистанция от 1,5 метра, което все още се налага в някои страни и до днес, произтича от това предположение. По този начин Daikin следва изявлението на Германската Федерална Агенция за контрол и профилактика на заболяванията, института Робърт Кох, според която предаването на коронавируси чрез вентилация или климатични системи в зоните на комфорт не е вероятно.

Устройства с допълнителни етапи на филтриране, като въздухообработващи климатични камери Daikin Modular Light с двустепенна филтрация или функции за пречистване на въздуха, като технологията на Daikin Flashstreamer и въздухопречиствателите с HEPA филтърна технология, могат да подобрят качеството на въздуха и да намалят замърсяването с частици в помещението.

Професионалното планиране и проектиране на системите за ОВК, както и спазването на препоръчаните от производителите интервали на поддръжка и почистване, са от съществено значение за осигуряване на безопасна и здравословна работа на климатичните инсталации.

Подаването на чист въздух е важно

В представената информация се посочва също, че чистият въздух може да помогне и за разреждане на вирусите във вътрешните пространства. Разреждането намалява специфичното натоварване на потенциално наличните вируси на m³ в помещение, което означава, че не се достига висока концентрацията на замърсен въздух в помещенията - независимо от предаването чрез аерозоли или капчици.

Ако се подава свеж въздух през отворен прозорец, климатична система за движение ще поддържа подаването на въздуха в помещението поради температурната разлика между вътрешен и външен въздух. Освен това, ако подаването на свеж въздух е чрез вентилационна система, разреждането се извършва заедно с отстраняването на застоялият вътрешен въздух.

Експертни методи за вентилация за офиси и магазини

С нарастващото отпускане на хигиенните разпоредби, ежедневието и бизнесът бавно се възобновяват. Това означава също така връщане в офиси и работни места, като например магазини, където могат да се монтират климатични системи. Daikin публикува съвети за това как да се проветряват офиси и магазини за чиста, здравословна и безопасна работна среда. Те включват, наред с другото:

  • Спазване на препоръчаните от производителите интервали на поддръжка и почистване
  • Почистване и подмяна или обновяване на филтри и канали
  • Създаване на допълнителен въздушен проход чрез отваряне на прозорци и входни врати, когато е възможно

Най-важната стъпка за подобряване на качеството на въздуха в помещенията (Indoor Air Quality - IAQ) е да се осигури редовен обмен на свеж въздух и професионална вентилация на закрито - независимо дали е инсталирана климатична система или не.

Всички решения, взети от Daikin по отношение на ограничаването на разпространението на Коронавирус (Covid-19), се основават на нашата отговорност към нашите служители, клиенти и всички хора. Безопасността и здравето на всички са най-важният ни приоритет. Daikin предава цялата информация възможно най-бързо, конкретно и прозрачно, като знае, че ситуацията може да се промени по всяко време.

 

Научете повече за експертните методи за вентилация за офиси и магазини тук. За повече информация относно Daikin посетете  www.daikin.bg или се свържете с вашия представител на Daikin.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация