Skip to main content

Мега Електроникс и Daikin подпомагат обновяването на лаборатория към МГУ "СВ. Иван Рилски"

Comfora

На 22 юни 2020 г. в Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ се проведе официално откриване на реновирана лаборатория към катедра “Сондиране, добиви транспорт на нефт и газ”. Напълно подменени са апаратурата, оборудването и интериорът в работното помещение. Осигурени са отлични условия за провеждане на занятия и придобиване на умения по специалността ,,Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация” като не само от студенти, но и вече работещи инженери ще повишават квалификацията си.

Лабораторията е ремонтирана и оборудвана със съвременни уреди, благодарение на подкрепата на Мега Електроникс - АП ООД и инженеринговата ѝ организация, с партньорството на Daikin. Освен представителите на компаниите, на церемонията присъстваха ръководителите на катедри - доц. д-р Румен Кулев, проф. д-р Павел Павлов, преподаватели и студенти.

Новото оборудване включва:

  • Система с газов котел Daikin с кондензен топлообменник с възможност да подаване гореща вода, да загрява радиатор и конвекторно отопление. Системата се отличава с малки размери, безшумна работа и много висока степен на модулация - регулиране на мощността на горелката 1:8.
  • Хибридна термопомпена система Daikin Altherma, комбинираща газов кондензен котел и интегрирана термопомпена технология „въздух-вода” с възможност за осигуряване на отопление, гореща вода, включително и охлаждане до 8 kW. Хибридната термопомпа автоматично определя най-икономичната и енергийно ефективна комбинация за отопление в зависимост от външните температури и цените на електроенергия и на газа.

Този тип уреди са от най-ново поколение и са едни от първите, монтирани в България. Те съчетават възобновяеми и традиционни енергийни източници и представляват най-икономичната и енергийно ефективна комбинация.

 

Венцислав Димитров и Петър Хетемов, Мега Електроникс - АП ООД и Димитър Михов, Daikin подчертаха, че важна част от корпоративната им култура е да работят в полза на образованието на младите хора, а реновираната лаборатория ще допринесе студентите да придобият и практически опит.

Доц. д-р Мартин Бояджиев, който води тази дисциплина, изрази задоволство, че студентите ще имат възможност да се запознаят на практика с бъдещето на тези технологии, а обучението в тази лаборатория ще бъде по-ефективно.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация