Skip to main content

Световен ден на хладилната техника: Значението на ефективната хладилна технология за съвременния живот

Comfora

За целия свят е все по-важно използването на устойчиви ресурси. Световният ден на хладилната техника цели да повиши осведомеността за хладилното оборудване, климатизацията и техния принос към съвременния живот. С кампанията "COLD CHAIN 4 LIFE" през 2020 г. организациите, както и правителствата и хората, ангажирани в индустрията на ОВК и хладилна техника, подкрепят Световният ден на хладилната техника.

26 юни 2020  г. – Днес отбелязваме рождената дата на Лорд Келвин, на когото е кръстена абсолютната температурна скала Келвин. Като част от честванията през 2020 г. институции като Американското дружество на инженерите за отопление, охлаждане и климатизация (ASHRAE), Европейско партньорство за енергетика и околна среда (EPEE), Международния институт за хладилна техника (IIR), Програмата на ООН за околната среда OzoneAction и Секретариата на Световния ден на хладилната техника се провеждат кампании за значението на сектора на хладилната верига и неговия съществен принос за безопасността и сигурността на храните, общественото здраве и благоденствието.

Кампанията "COLD CHAIN 4 LIFE" 2020 има за цел да повиши осведомеността сред обществеността, политиците и крайните потребители относно технологиите, хранителните отпадъци/загубата на храни, здравето, околната среда и енергетиката, свързани с хладилната верига. Целта на кампанията е да мотивира приемането на най-добрите практики, за да се минимизират хранителните отпадъци/загубата на храни в процеса на доставка, да се стимулира разумния избор на технологии и да се подобрят операциите за намаляване на изтичането на хладилни агенти и увеличаването на енергийната ефективност.

Чрез последните придобивания на AHT, Hubbard, Tewis и Zanotti Daikin допълнително разшири присъствието си на европейския пазар за търговска хладилна техника. В момента Daikin предлага доказани цялостни решения хладилна техника за търговията от един източник.

С придобиването на тези четири компании, Daikin ще продължи да предоставя на своите клиенти висококачествени хладилни решения от един единствен източник: монтаж и поддръжка, съчетани с висока компетентност и бързо обслужване, които покриват всички изисквания на търговията на дребно с храни, гастрономия, както и производство на храни, съхранение и транспорт.

"С подхода ни за цялостно решение "от полето до трапезата", можем да предложим на клиентите правилната технология, която да отговаря на техните изисквания и да осигури добавена стойност. Ние адаптирахме цялото портфолио към нашата технология за оборудване. Ние мислим едновременно за безопасност, опазване на околната среда, енергия и ефективност на разходите", казва Нико Бекеландт, мениджър на отдел хладилна техника Daikin Europe N.V., обяснявайки стратегията на компанията.

Търговска стратегия за охлаждане на Daikin

От 2000 г. Daikin продава високоефективни хладилни и фризерни системи за супермаркети и магазини за хранителни стоки в Европа. С придобиването на специалистите в областта на хладилната техника Zanotti (Италия) и Hubbard Ltd. (Великобритания, по това време вече дъщерно дружество на Zanotti), в средата на 2016 г., групата Daikin разшири своята продуктова гама в областта на търговското охлаждане за цялата хладилна верига.

Резултатът е ефективни продуктови решения, вариращи от хранителна обработка, изсушаване и съхранение, до системи за охлаждане и замразяване за сектора на търговията на дребно. Това бе последвано от придобиването на Tewis Smart Systems S.L. през 2018 г., една от водещите компании в Испания за стандартизирани и персонализирани хладилни решения. Австрийският специалист по хладилна техника AHT Охлаждащи системи, също член на групата Daikin от 2019 г., с гордост подкрепя Световния ден на хладилната техника и инициативата COLD CHAIN 4 LIFE като спонсори.

"Благодарение на тези инвестиции, сега можем да намерим Daikin в супермаркета не само под формата на климатици за таванен монтаж, но и под формата на хладилни рафтове и фризери. По този начин можем да гарантираме, че в бъдеще всички уреди са оптимално свързани по отношение на технологията за контрол и могат да климатизират магазина по един особено бърз и ефективен начин", подчертава Нико Бейкеландт.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация