Skip to main content

VRV иновациите на Daikin надхвърлят изискванията на регламента на ЕС за F-газове и директивата за екодизайн

Проактивното спазване на следващите стъпки в регулацията на ЕС за F-газовете и ENER LOT21 Tier 2 показва как VRV термопомпите на Daikin ограничават изменението на климата.

През 2021 г. регулацията на ЕС за парниковите газове и ENER LOT21 законодателните мерки се засилват. Освен това ЕС постепенно намалява квотата си за парникови газове, наред с други инициативи, за да насочи индустрията към алтернативи с по-нисък GWP (потенциал за глобално затопляне) и да намали преките емисии на CO2. В допълнение, ENER LOT21 Tier 2 налага по-строги прагове за енергийна ефективност, за да увеличи ефективността на ОВК системите и да намали непреките емисии на CO2. Daikin действа на няколко нива, за да създаде устойчиво бъдеще за HVAC индустрията с:

  • новата серия VRV 5, която използва хладилен агент R-32 с по-нисък GWP
  • LOOP от Daikin, кръгова икономика за хладилен агент и Световноизвестната VRV енергийна ефективност, базирана на непрекъснати иновации.

Как Daikin променя играта?

Решенията на Daikin намаляват преките емисии на CO2

Европейският регламент за парниковите газове има за цел да намали преките емисии на CO2 чрез постепенно намаляване на потреблението на необработени парникови газове, използвани в ново оборудване и обслужване.*

През януари 2021 г. годишната квота за парникови газове беше намалена до 45% в сравнение с изходното ниво, което е средното потребление на хидрофлуоровъглеводороди (HFC) между 2009 и 2012 г. До 2030 г. годишната квота за парникови газове трябва да намалее с две трети.

За да постигне тази цел, Daikin използва хладилен агент R-32 в новите системи VRV 5. Това намалява GWP с две трети в сравнение с хладилния агент R-410A, като същевременно отговаря на изискванията за висока енергийна ефективност, безопасна употреба и икономическа ефективност.

Друга инициатива е повторното използване на хладилни агенти чрез LOOP от Daikin, програма за кръгова икономика за възстановяване и повторна употреба на хладилен агент в Европа. По този начин потребителите на VRV системи на Daikin могат да бъдат сигурни, че техният избран хладилен агент ще остане на разположение през целия експлоатационен живот на оборудването, докато те правят устойчив избор за повторна употреба, вместо за допълнително изтощаване на земните природни ресурси. Освен това Daikin Central Europe наскоро стартира програмата „LOOP от Daikin - възстановяване – възвръщане – повторно използване“, особено за ключови акаунти и в Австрия и Унгария.

Daikin надминава изискванията за намаляване на непреки емисии

Европейският регламент за екодизайн LOT21 има за цел да намали непреки емисии на CO2 от ОВК и хладилна техника. Стратегията е да насочи пазара към по-енергийно ефективни продукти, изразено от минималните сезонни изисквания за енергийна ефективност.

За VRV системите изискванията на LOT21 Tier 2 увеличават минималната ефективност от 181% на 189% при охлаждане и от 133% до 137% при отопление. Термопомпите Daikin VRV вече надхвърлят тези минимални прагове на ефективност, предлагайки ефективност до 302% при охлаждане и 170% при отопление. Резултатът: Устойчив избор на системи за охлаждане и отопление.

Публикуваме достоверни и представителни данни на нашия уебсайт, за да докладваме за ефективността на нашите продукти“, казва Джордж Диму, продуктов мениджър на VRV в Daikin Europe. „Нашите данни представят възможно най-приблизителната реалната ефективност, която системата може да достигне. Ние използваме нашите най-продавани устройства в нашите тестове за ефективност. Това дава на клиентите най-добрата база да направят съзнателен и устойчив избор.“

Използване на хладилен агент с по-нисък GWP и повторна употреба на VRV системи

Продуктовите иновации и изборът на хладилен агент от Daikin предвиждат всяка стъпка за намаляване на регулирането на парниковите газове и намаляват въздействието върху околната среда. В допълнение, тези хладилни агенти значително повишават енергийните характеристики на продуктите на Daikin и са лесни и безопасни за използване.

За бъдещи VRV системи са налични две устойчиви опции:

  • VRV 5 използва хладилен агент R-32 с GWP от само една трета в сравнение с GWP на често използвания R-410A. Тъй като R-32 е еднокомпонентен хладилен агент, той може лесно да бъде използван повторно в бъдеще.
  • LOOP by Daikin VRV агрегатите използват регенериран хладилен агент, разпределен към фабричното зареждане, намалявайки използването на необработен хладилен агент с над 250000 кг годишно. Регенерираният хладилен агент R-410A е изключен от квотата на ЕС за парникови газове и напълно подкрепя Европейския зелен пакт за създаване на кръгова икономика и внимателно боравене с природните ресурси.

 

* Намаляването на употребата на F-газ се изразява в CO2 еквиваленти, което се изчислява чрез умножаване на килограми хладилен агент по GWP на газа.

Ние в Daikin възприемаме духа на европейските климатични амбиции", казва Джордж Диму, продуктов мениджър на VRV в Daikin Europe. „За нас изпълнението на новите европейски изисквания не е достатъчно. Ако наистина искаме да станем CO2 неутрални до 2050 г., това изисква силен ангажимент днес да инвестираме в устойчиви системи и кръгова икономика още сега. С нашите VRV 5 системи и LOOP от програмата за рекултивация на Daikin ние проправяме пътя. Каним всички наши партньори в екосистемата ОВК да обединят усилията си с нас, за да стане климатично неутрална индустрия за отопление и охлаждане в Европа реалност."

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация