Skip to main content

Гама Bluevolution водоохлаждащ агрегат и термопомпа

Резултатът от ненадминатия опит на Daikin при разработване на технологията R-32

bg-image

Daikin, първата компания в света, която представя ново поколение на серия водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане и хладилен агент R-32.

Daikin е ненадминат лидер в технологията на водоохлаждащите агрегати, като постоянно се стреми към иновации. С новото поколение водоохлаждащи агрегати и термопомпи с R-32, Daikin обогати гамата Bluevolution с по-големи капацитети, които позволяват и на търговски приложения да се възползват от употребата на хладилния агент R-32.

bg-image

Защо Daikin въведе модели с R-32?

Потенциалът за глобално затопляне (GWP) на R-32 е само 675. Едва една трета в сравнение с общо използван хладилен агент като R-410A. Благодарение на по-ниския клас на запалимост (R-32 попада в клас от категория A2L по ISO817), той може да се използва безопасно в много приложения, включително и при системи с водоохлаждащи агрегати. Тогава, като еднокомпонентен хладилен агент, той може по-лесно да се рециклира и използва повторно - още един плюс в негова полза.

Защо да изберете хладилен агент R-32

Всъщност, хладилен агент R-32 се счита за най-балансирания хладилен агент по отношение на вредното въздействие върху околната среда, енергийната ефективност, безопасността и рентабилността за климатизационна и термопомпена техника.

Нека започнем с анализ как R-32 отговаря на основните аспекти, които трябва да се вземат предвид при избора на хладилен агент: достъпност, екологична съобразност и безопасност.

 • Устойчивост

  R-32 има нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, а неговия GWP (Потенциал за глобално затопляне) е 675, две трети по-малък от този на R-410A. Той може да намали количеството зареден хладилен агент с 30% в сравнение с R-410A. Всичко това може да доведе до 76% намаление на емисиите на CO2 в сравнение с конвенционалната технология.

  R-32 може лесно да се рециклира. Той може да се възстановява по време на операциите по поддръжка и след това да се използва повторно.

 • Енергийна ефективност и рентабилност

  Тъй като R-32 ефективно предава топлината, той може значително да намали потреблението на електроенергия в сравнение с оборудването, използващо R-410A.

  R-32 е лесен и евтин за монтиране и поддръжка във времето, позволява компактни рентабилни конструкции и намалява общите инвестиционни разходи, с което се съкращават оперативните разходи и разходите за поддръжка на системите.

 • Безопасност

  R-32 е нетоксичен и се класифицира като хладилен агент клас A2L (По-слабо запалим) според международния стандарт ISO817:2014

  Стандарт ISO 817:2014 разделя запалимостта на хладилните агенти на 4 категории:
  Клас 1 (без разпространение на пламъка), Клас A2L (по-слаба запалимост), Клас 2 (Запалим) и Клас 3 (по-висока запалимост).

Поглед към политиката на Daikin за хладилните агенти и отговор на новите потребности

Хладилните агенти са необходими повече от преди, тъй като потребностите от охлаждане и отопление на нашия свят се увеличават. Тъй като предишните решения за хладилни агенти може да са предизвикали последствия върху днешната среда, сега е важно да се намерят решения на настоящите предизвикателства с мисъл за бъдещето. Това е основната цел на Daikin. Принос към намаляване вредното въздействие на хладилните агенти върху околната среда с цялостен подход през целия жизнен цикъл на хладилните агенти и оборудването. ​

Когато избирате хладилен агент, основните аспекти, които трябва да имате предвид, обикновено са безопасността, достъпността и екологичната съобразност. Всичко е въпрос на баланс между тези различни аспекти и фактори. Естествено, изборът може да е различен в зависимост от приложението, тъй като просто не съществува само един идеален избор за всички приложения. Но най-новите промени, въведени чрез новите международни правила през последните години, доведоха до нови разработки в света на хладилните агенти, които се насочват към хладилни агенти с по-нисък GWP. ​

Като компания, която има уникален опит в разработването и производството на хладилни агенти и оборудване, Daikin определи хладилен агент R-32 като най-балансирания хладилен агент по отношение на вредното въздействие върху околната среда, енергийната ефективност, безопасността (R-32 е класифициран като A2L - ниска запалимост) и рентабилността на климатичната и термопомпената техника. Ето защо Daikin разчита на R-32.

EWAT-B

EWYT-B

bg-image

Гамата Bluevolution скоро ще бъде обогатена с въвеждането на нова серия, допълваща това продуктово семейство на Daikin за сегмента на търговската климатизация.

Гамата Bluevolution се състои от модерни и усъвършенствани технологии, снабдени с хладилен агент R-32. Тези продукти имат за цел да намалят значително вредното въздействие върху околната среда на технологиите за климатизация, предназначени за търговския сектор. Всичко това става, без да се влияе на работата на агрегатите и тяхната способността да осигуряват необходимото ниво на комфорт. Свържете се с нас, за да научите повече!

Хладилните агенти са необходими повече от преди, тъй като потребностите от охлаждане и отопление на нашия свят се увеличават. Тъй като предишните решения за хладилни агенти може да са предизвикали последствия върху днешната среда, сега е важно да се намерят решения на настоящите предизвикателства с мисъл за бъдещето. Това е основната цел на Daikin. Принос към намаляване вредното въздействие на хладилните агенти върху околната среда с цялостен подход през целия жизнен цикъл на хладилните агенти и оборудването.

Като компания, която има уникален опит в разработването и производството на хладилни агенти и оборудване, Daikin определи хладилен агент R-32 като най-балансирания хладилен агент по отношение на вредното въздействие върху околната среда, енергийната ефективност, безопасността (R-32 е класифициран като A2L - ниска запалимост) и рентабилността на климатичната и термопомпената техника. Ето защо Daikin вярва в R-32 и продължава да разработва най-усъвършенствани технологии на базата на този хладилен агент.

Очаквайте още информация за предстоящото пускане на продукта на пазара!

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация