Skip to main content

Водоохлаждащ агрегат серия DZ

Инверторен водоохлаждащ агрегат с водно охлаждане и центробежен безмаслен компресор

Защо да изберете

водоохлаждащ агрегат серия DZ?

Магнитна лагерна технология

Магнитни лагери без триене

Водеща в бранша технология на частично натоварване

Съчетани с високоефективни топлообменници

Гъвкавост на приложение

Работа с висока и ниска кондензация

Единичен компресор

От 320 kW до 742 kW на платформа на
R-134a

От 227 kW до 478 kW на платформа на
R-1234ze(E)

Платформа на R-410а

Двоен компресор

От 610 kW до 1478 kW на платформа на
R-134a

От 429 kW до 945 kW на платформа на
R-1234ze(E)

Платформа на R-1234ze(E)

Троен компресор

От 1038 kW до 2173 kW на платформа на
R-134a

От 741 kW до 1417 kW на платформа на
R-1234ze(E)

Платформа на R-410а
Емблема на водоохлаждащ агрегат серия DZ
bg-image

Магнитна лагерна технология

Оборудвани с центробежни компресори, които използват магнитни лагери без триене за работа без необходимост от масло, интегрирано задвижване с променлива честота и технология за високоскоростно директно задвижване

Водеща в бранша технология на частично натоварване

За високоефективният компресор е комбиниран с високоефективни топлообменници, за да създаде впечатляващ водоохлаждащ агрегат.

bg-image

Подобрена надеждност

Конструкцията с магнитни лагери без триене не се нуждае от система за управление на маслото, което води до подобрена надеждност и намалена поддръжка.

 

Дизайн на зелена сграда

Водоохлаждащите агрегати от серията DZ са създадени за да постиганат максимална ефективност и представляват съвременно решение за спазването на съществуващите конструктивни и нормативни стандарти, както и на по-дългосрочни цели на ЕС в областта на енергетиката.

bg-image

Гъвкавост на приложение

Серията DZ включва модели, подходящи както за работа с висока кондензация (приложение за сухи охладители), така и с ниска кондензация (приложения за водоохладителни кули)

Проектиран за компактност

Размери, намалени до минимум, благодарение на уникална конструкция с пакетна конфигурация на топлообменниците

Байпасен кръг с горещ газ (HGBP)

Байпасният кръг с горещ газ намалява постоянното включване и изключване на компресора за стабилизиране на температурата на охладената вода при много ниски натоварвания. HGBP подава освободения газ директно в изпарителя, когато натоварването на системата спадне под 10% от капацитета на компресора. Този горещ газ осигурява стабилен поток на хладилния агент и предпазва водоохлаждащия агрегат от често включване изключване в условия на намалено натоварване, комбинирани с бързо ивеличаване на мощността. Освен това се намалява и потенциала за претоварване на агрегатите в термопомпен режим.

Термопомпен вариант

Термопомпеният вариант включва режим “Pursuit” (Проследяване), който позволява обръщане на водния кръг. Специален превключвател, монтиран на електрическото табло на агрегата, предлага възможност за избор на потребителя между режим на охлаждане или режим на отопление. Ако потребителят избере комуникационна карта, в такъв случай режимите на охлаждане и отопление могат да се управляват от BMS система. Агрегатът включва HGBP и допълнителна изолация 20 mm.

Гъвкавост на опции

Богата гама от опции, като бързо рестартиране, което позволява устройството да се рестартира след прекъсване на електрозахранването в рамките на 26 секунди след неговото възстановяване - автоматичен превключвател за прехвърляне към резервен генератор. Цялостно решение за приложение в центрове за обработка на данни.

Решение за ниско ниво на шум със специално пригоден шумоизолиращ шкаф за компресора, което гарантира изключителна гъвкавост, за да отговаря на всяко конкретно приложение.Възможност за свързване

Активиран за работа чрез платформата Daikin On Site, DZ може да се следи от разстояние, което позволява достъп до системата с едно щракване, с цел оптимизация на системата и превантивна поддръжка.

Адаптиран за работа чрез приложение, специално предназначено да управлява устройството чрез дистанционно интелигентно устройство (таблет, смартфон, персонален компютър). Приложението се характеризира с лесни за достъп данни и позволява ефективно графично представяне на основните данни и показване на работните параметри на устройството.

Карта на Daikin on site

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация