Skip to main content

Intelligent Tablet Controller

Управлявайте множество от зони и сгради от един централизиран сензорен екран или онлайн с нашия облачна услуга Daikin Cloud Service.

Лесна за използване

Интуитивният интерфейс на сензорния екран улеснява управлението на климатизацията

Контрол на енергопотреблението

Сравнявайте потреблението на енергия от различни местоположения с еталони

Управление на много обекти

Управлявайте до 32 тела за обект чрез нашата онлайн облачна услуга Daikin Cloud Service

Търговски приложения

intelligent Tablet Controller е идеално средство за всички типове малки до средни търговски приложения

Централизирано многозоново управление

Търговските площи са с високо потребление на енергия и често имат различни зони, които изискват отделно отопление, охлаждане, осветление, замразяване и вентилация. Нашият intelligent Tablet Controller ви предлага решение за управление всички тези променливи величини от един централизиран интерфейс или чрез облачната услуга Daikin Cloud. Благодарение на цялостното решение, което може да управлява различни зони, вие повишавате вашата енергийната ефективност, намалявате потреблението на енергия и повишавате комфорта за потребителите.

Централизирано многозоново управление
Управлявайте от един до ∞ обекта с облачната услуга Daikin Cloud Service.

1. Кухня - Отделно управление от персонала
2. Склад - Намалете разходите за енергия за зони, които не изискват комфорт, като зададете различен, по-широк температурен диапазон
3. Съблекалня -
Персонализирани настройки за осигуряване по-топла зона за съблекални с цел максимален комфорт за клиентите
4. Търговска зона -
Определени от таймер условия преди началото, по време и след търговския процес.

 

bg-image

Интуитивно, лесно за използване управление

Стилният сензорен екран за локално управление е предназначен да се вмести във всеки интериор, а интуитивният интерфейс прави системата много лесна за използване.

Можете дори да ограничите достъпа на персонала за промяна на настройките с цел оптимална полезност, като същевременно гарантирате максимална енергийна ефективност и комфорт на клиентите.

Свързване с облачната услуга Daikin Cloud

Управлявайте вашата сграда от всяко място. Нашата облачна услуга Daikin Cloud може да свърже много места в сградата и е достъпна за всяко устройство. Монтажници и техници също имат достъп до облачната услуга, за да могат да влязат в системата дистанционно и незабавно да започнат да отстраняват проблемите, ако някога възникне неизправност. Лесният за използване интерфейс прави управлението още по-лесно, а автоматичното проследяване на потреблението на енергия ви помага да намалите разходите в дългосрочен план.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация