Skip to main content

Съвместими тела

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (опция)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (опция)

BRP069A81**

Таванни
За скрит таванен монтаж
Стенни
Таванни за окачен монтаж
Подови

BRP069B82**

Таванни

BRP069C51**

Таванни
За скрит таванен монтаж
За скрит таванен монтаж

** Жичният дистанционен контролер трябва да се свърже към вътрешното тяло за работа с онлайн контролер

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация