Skip to main content

Daikin Altherma Flex Type

Енергийно ефективното решение за осигуряване на отопление, охлаждане и гореща вода в големи количества.

За жилищни и търговски приложения

Daikin Altherma Flex Type комбинира отопление, производство на гореща вода и охлаждане в една централизирана система, което го прави идеално решение за големи жилищни сгради или търговски площи.

Жилищни сгради

Altherma Flex за жилищни сгради
  • Отделно управление на отопление, гореща вода и охлаждане за всеки апартамент
  • 1 външното тяло може да се свърже с до 10 вътрешни тела

Търговски приложения

Altherma Flex за търговски площи
  • Централизираните вътрешни тела предлагат универсалността на модулна система
  • Възможност за производство на големи количества гореща вода
  • 1 външното тяло може да се свърже с до 10 вътрешни тела

Захранвани от възобновяема енергия

Отопление или охлаждане, независимо от изискванията в други зони или помещения в сградата. Нашата Daikin Altherma Flex Type представлява термопомпа "въздух-вода", която осигурява енергия като извлича енергия от въздуха. Тази конфигурация "3 в 1" разчита на високоефективна система за регенериране на топлина, което означава, че топлината, която се абсорбира при охлаждане на една зона, може да се регенерира и използва за производство на гореща вода или отопление в друга зона, което прави цялата система много ефективна.

 

bg-image

Неограничени количества гореща вода

Оборудвана с каскадна технология, системата Daikin Altherma Flex type е идеалното решение за сгради, в които има голямо потребление на гореща вода. Като използва възобновяема енергия от термопомпата и регенериране на топлина от охлаждането, системата може да загрее водосъдържателя за гореща вода до 75°C без електрически нагревател. Предварително зададените функции автоматично загряват водосъдържателя по време на периоди с ниска цена на енергията, като по този начин спестявате пари и разполагате с гореща вода в необходимия момент и по всяко време.

Каскадна технология

Нашата каскадна технология позволява производство на гореща вода до 80°C с помощта на възобновяема енергия.

Каскадна технология на Daikin
  • Външното тяло извлича топлина от въздуха и я прехвърля към вътрешното тяло чрез тръбопроводите с хладилен агент.
  • Вътрешното тяло повишава температурата на хладилния агент, като използва уникална двойна верига
  • Хладилният агент предава топлината на водата в системата

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация