Skip to main content

Транспортна хладилна техника

Като производители на хладилна техника на Daikin, ние предлагаме надеждни и ефективни решения за множество приложения и типове превозни средства. Всеки уред от нашето продуктово портфолио е проектиран така, че да сведе до минимум общите разходи за притежание, конфигуриран е според точните ви изисквания, произведен е в съответствие със строгите стандарти за качество на Daikin и се поддържа от сервизна мрежа, която е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
За да се свържете с нас, изпратете имейл на transportrefrigeration@daikineurope.com

Експертен опит в областта на веригата за замразени стоки

От производството до доставката

Променяме бъдещето на веригата за доставки на замразени стоки

Като комбинира експертния си опит в областта на хладилната техника с иновативни технологии, цялостното продуктово портфолио на Daikin предлага цялостни решения за температурен контрол, които подобряват качеството и безопасността във всяко звено от процеса на дистрибуция - от производствения пункт до крайния потребител. Нашата гама от продукти и услуги осигурява гъвкавост по отношение на разнообразните потребности на клиентите в редица приложения, по време на производство, съхранение, продажба на дребно и транспортиране. Енергийно ефективните технологии, използващи хладилни агенти с нисък процент на замърсяване на околната среда, осигуряват надеждна и рентабилна експлоатация, като предпазват бързо развалящите се доставки, независимо от климатичните условия, и същевременно опазват околната среда. Ще използваме нашите ключови предимства, за да обхванем цялата верига за замразени продукти.

Визия 2050

Политика за опазване на околната среда на Daikin

В Парижкото споразумение, прието през 2015 г., се поставя цел през втората половина на този век емисиите на парникови газове да бъдат сведени до нула, а глобалното затопляне да се ограничи с по-малко от 2°C в сравнение с нивата от прединдустриалната ера. В духа на Парижкото споразумение Daikin формулира Визия за опазване на околната среда до 2050 г. с цел да се намалят емисиите на парникови газове до нула до 2050 г. Ние сме определили цел за намаляване на емисиите до 2030 г. и сме я включили в нашите усилия в рамките на Стратегическия план за управление Fusion 25.

Нашата Визия 2050

До 2050 г. ефективно ще елиминираме емисиите на парникови газове, генерирани през целия жизнен цикъл на нашите продукти. Освен това се ангажираме да създаваме решения, които свързват обществото и клиентите, като работим със заинтересованите страни за свеждане на емисиите на парникови газове до нула. С помощта на Internet of things и отворените иновации ще отговорим на световните потребности от решения за въздуха, като осигурим безопасна и здравословна въздушна среда и същевременно ще дадем своя принос за решаването на глобалните екологични проблеми.

 

Средносрочни перспективи в областта на хладилната техника

В нашата дейност, свързана с веригата за замразени продукти, ние се ориентираме към естествени хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) и несъдържащи HFC, като същевременно се грижим за установяването на правилните стандарти за безопасност на нашите пазари. Постоянно се стремим да намаляваме потреблението на енергия на всички наши продукти. В сектора на транспортната хладилна техника ще се стремим да поведем прехода към електрификация и постепенно намаляване на зависимостта от технологиите с двигатели с вътрешно горене.

Daikin Exigo: Създаден за пътуване

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация