Skip to main content
Astropure 2000, въздухопречиствател за търговски приложения

AstroPure 2000 - BR00000676

Plug & play, мобилен уред за рециркулация с възможности за високоефективно филтриране и LCD екран
BR00000676

Характеристики на продукта

  • Дебит на въздушния поток до 2000 m³/h
  • Комбинира НЕРА филтри и допълнително УВ бактерицидно облъчване (UVGI)
  • Сензорен течнокристален дисплей
  • Изолираната двустенна конструкция осигурява практически безшумна работа
  • Активиран въгленов филтър
  • Конструкцията на плъзгащата се тава осигурява лесен достъп и обслужване на филтрите
  • Проектиран с вътрешен вентилатор с променлива скорост (електр. комутируем) и комбинации с филтри за специфични изисквания
  • Подходящ за ползване в помещения или за защитен външен монтаж
  • Съответствие с CE, конструкция съгласно VDI 6022

Документация

Изтегляне на език

Изтегляне на език

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация