Skip to main content

Обслужване на Daikin

Ние предлагаме серия от услуги за професионална поддръжка, за да сте сигурни, че вашата система запазва най-добрата в своя клас ефективност през целия си цикъл на експлоатация.

Създаването на перфектен климат в помещенията не се ограничава със закупуване и монтажа на уреда. Това включва постигане на целогодишен комфорт, енергийна ефективност, надеждност и контрол. Ние от Daikin предлагаме серия от услуги за помощ и поддръжка, за да сте сигурни, че вашата система поддържа оптимална ефективност през целия срок на експлоатация.

Оптимална ефективност с минимални разходи

Благодарение на нашите помощни услуги, добре поддържаната инсталация предлага:

По-висока енергийна ефективност

По-дълъг срок на експлоатация

Съответствие с най-новите законови и нормативни изисквания

Какво предлагаме

bg-image

Изпълнител и доставчик на услуги

От избиране на подходящото решение за климатизация до пускането му в действие, наблюдение и поддръжка: Daikin има готовност да ви помага на всеки етап от процеса. Нямате инсталация на Daikin? Свържете се с нас: въпреки това можете да разчитате на услугите на Daikin, предоставяни от нашето информационно бюро и нашия екип от сервизни инженери.

bg-image

Изпълнител и доставчик на услуги

От избора на подходящо решение за климатизация до неговото въвеждане в експлоатация, наблюдение и поддръжка - Daikin има готовност да ви подкрепи на всеки етап от процеса. Дори и вашата инсталация да не е Daikin, все пак можете да се възползвате от услугите на Daikin, предоставяни от нашия екип за работа с клиенти и от екипа от висококвалифицирани специалисти и сервизни техници.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация