Skip to main content

Услуги за отдаване под наем Daikin Rental - Водоохлаждащи агрегати

 • Решения за охлаждане за спешни случаи
 • Аварийни системи за охлаждане за критични приложения и процеси
 • Осигуряване на охлаждане по време на планирани спирания на работа и прекъсвания
 • Решения за колебания в натоварването на охлаждане и специални събития

Много причини за използване на временно охлаждане

Daikin Rental предлага водоохлаждащи агрегати под наем и услуги за покриване на ваши временни потребности от охлаждане при намаляване на капиталовите разходи и оптимизиране на оперативните разходи.

1. Решения за ОХЛАЖДАНЕ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Независимо дали вашата система е спряла работа поради природно бедствие и/или повреда в оборудването, решението за временно охлаждане от Daikin може да ви помогне бързо да се справите с проблема и да продължите работата си отново!

2. Аварийни системи за охлаждане за КРИТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ и ПРОЦЕСИ

Временна система за охлаждане понякога се използва като резервна при производствени и химически процеси, или когато е намален необходимия резерв на съответната система в болница.

3. Специални СЪБИТИЯ

Можем да ви помогнем при създаване на комфортни климатични условия за специални събития и празници, като комбинираме подходящото оборудване в зависимост от вашите конкретни изисквания за охлаждане. Бързи и лесни решения за панаири, търговски изложения, събития в разглобяеми конструкции и др.

4. Решения за КОЛЕБАНИЯ В НАТОВАРВАНЕТО НА ОХЛАЖДАНЕ

 • Регулиране на натоварването по време на разширяване на производствени мощности

По време на разширяване на производствени мощности се налага изпитване на оборудване и технологичните цехове, но няма достатъчно натоварване за работата на нови или големи водоохлаждащи агрегати. Лесното решение за оборудване под наем осигурява необходимото правилно натоварване и енергийна ефективност до завършване на фазата на разширяване.

 • Поддръжка при пикови и сезонни натоварвания

Когато потребностите от охлаждане на съоръжение или процес надвишат капацитета на сегашната ви система поради рекордно високи температури или промени в изискванията за охлаждане, решението за временно охлаждане на Daikin може да се използва за увеличаване на мощността на охлаждане. Чрез премахване на необходимостта от закупуване на допълнително оборудване за охлаждане, което може да е наложително само през част от годината, можете да спестите капиталови разходи.

5. Осигуряване на охлаждане по време на ПЛАНИРАНИ СПИРАНИЯ НА РАБОТА И ПРЕКЪСВАНИЯ

 • Планирана поддръжка на охлаждащо оборудване

Решението за временно охлаждане на Daikin е отличен начин за осигуряване на охлаждане по време на планирана поддръжка на оборудването, която налага спешни действия за бързо възстановяване на работата на основната система. По този начин работата може да се изпълни правилно отведнъж и се избягва скъпо струващо допълнително време.

 • Замяна на остаряло оборудване

Решението за временно охлаждане на Daikin ви дава възможност да поддържате пълния капацитет на охлаждане по време на модернизация, обновяване или замяна на производствени мощности.

Предимства на водоохлаждащите агрегати на Daikin под наем

Предложение за водоохлаждащи агрегати на Daikin под наем

От 10kw до 10mw

Цялостни пакети - за всички ваши потребности

Предлагаме цялостен пакет заедно с водоохлаждащия агрегат под наем, който включва всичко необходимо, в т.ч. помпи и друго оборудване:

 • Водоохлаждащи агрегати с водно и въздушно охлаждане с най-често използваните капацитети - от малки агрегати с въздушно охлаждане до големи агрегати с водно охлаждане в диапазон от 10kW до 10MW
 • Гъвкави водопроводни връзки с бърза и лесен монтаж
 • Електрическите връзки към водоохладащите агрегати работят според вашето токозахранване, като включват и трансформатори

Независимо дали се нуждаете от дългосрочно или краткосрочно охлаждане, ние предлагаме надеждни водоохлажащи агрегати, експертен опит в различните приложения и бърза и отговорна помощ.

Предлагани услуги

 • Съдействие при определяне на капацитета на отдавания под наем водоохлаждащ агрегат и на изискванията за електрозахранване
 • Обикновено водоохлаждащият агрегат е наличен и започва да работи в деня на доставка на агрегата на вашия обект.
 • Daikin може да окаже помощ в планирането при непредвидени обстоятелства, включително планиране за възстановяване при бедствия и на поддръжка, която да отговаря на вашите изисквания за съответствие в съответния бранш
 • Нашето продуктово портфолио се допълва от отдавани под наем агрегати за отопление, аварийни генератори, помощни принадлежности и услуги
 • Свържете се с нашия местен филиал на Daikin, за да проверите за наличност

Daikin поема ангажимента за доставката, монтажа и свързването на инсталациите, както и с въвеждането й в експлоатация, ако е необходимо и заедно с вашия технически персонал или техници.

Предлагани услуги за водоохлаждащи агрегати на Daikin под наем
Налични водоохлаждащи агрегати на Daikin под наем

Големи запаси в наличност

Daikin и неговите партньори разполагат с наличност от продукти с най-често използвани капацитети. Ако желаният от вас агрегат не е в наличност, ние ще положим всички усилия, за да намерим подходящото за вас решение.

За налични агрегати и цени, се свържете с нашия местен офис на Daikin и използвайте нашия формуляр за запитване относно охладителна техника под наем.

Предложение за наемане на оборудване за временно охлаждане за други приложения

Daikin може да окаже помощ и за изисквания извън обхвата на традиционното технологично охлаждане с водоохлаждащи агрегати/машини за студена вода. Това предложение включва:

 • Съхранение на охладени/замразени продукти

  • Хладилни камери
  • Хладилни контейнери
  • Хладилни камери за предварително охлаждане
  • Модулни хладилни камери
  • Замразителни камери
  • Фризери за шоково/дълбоко замразяване
  • Фризери за свръхниски температури
  • Замразителни камери за подготвително замразяване
  • Модулни замразителни камери
  • Замразителни контейнери
  • Ледени пързалки
  • Винарни
 • Климатизация

  • Въздухообработващи климатични камери
  • Покривни централи
 • Отопление

  • Термопома
  • Термопомпени покривни централи
 • Принадлежности

  • Хидравлически
  • Електрически кабели и инвертори
 • Услуги

  • Монтаж и въвеждане в експлоатация
  • Сервиз и поддръжка
  • Дистанционно наблюдение като допълнителна услуга

☑ Спокойствие

Екипът на Daikin Rental предлага надеждни решения за
отдаване под наем на водоохлаждащи агрегати и спокойствие, независимо от спешността или сложността
на ситуацията. За съдействие относно вашите потребности от временно охлаждане
се свържете с нащия местен представител.

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация