Skip to main content

Облачни услуги Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus е облачно базирано решение за дистанционно управление и наблюдение за търговски ОВК инсталации на Daikin. С помощта на усъвършенстван контрол, наблюдение и прогнозна логика Daikin Cloud Plus предоставя данни в реално време и поддръжка от експерти на Daikin, за да ви помогне да откриете възможности за спестяване на разходи, да удължите експлоатационния живот на вашето оборудване и да намалите риска от неочаквани проблеми.

Предимства на Daikin Cloud Plus

bg-image

Дистанционно управление и наблюдение

Осигурете си възможност да наблюдавате и управлявате различни операционни аспекти на вашите обекти от разстояние.

Управление с етажни планове за всеки обект

Визуализирайте и управлявайте разположението и инфраструктурата на всеки обект чрез подробни етажни планове.

Достъп до множество обекти

Съчетайте усилията си за контрол и управление на множество обекти чрез обединена платформа.

Достъп въз основа на разрешение

Създайте система за детайлни разрешения, която ви позволява точно да определяте нивата на достъп за различни потребители и роли.

bg-image

Тенденции при потребление на енергия

Следете внимателно тенденциите при потреблението на енергия чрез анализ на данните в реално време. Разкрийте безценна информация за работата на вашата ОВиК система чрез подробен анализ на оперативните данни.

Пестене на енергия

Оползотворете потенциала на интелигентната автоматизация, за да управлявате различни системи във вашата среда.

Икономии на разходи

Внедряването на стратегии за енергийна ефективност и получаването на информация от решения, базирани на данни, може да има директно отражение върху оперативните ви разходи.

Въглеродна неутралност

Чрез активно наблюдение и управление на потреблението на енергия вие изпълнявате решаваща роля за намаляване на вашия въглероден отпечатък.

bg-image

От обикновени до усъвършенствани крайни контролери

Гамата от крайни контролери отговаря на вашите потребности за всяко ниво на сложност - от опростени настройки до най-сложни конфигурации.

Различни интерфейси

Открийте удобството на различни интерфейси, съобразени с вашите предпочитания.

Усъвършенствана защита

Поставете като приоритет защитата на вашите системи и данни с помощта на най-съвременните мерки за сигурност.

bg-image

Ограничава необходимостта от управление на място

Чрез възможностите за дистанционно управление необходимостта от постоянно присъствие на място се намалява значително.

Съкращава времето за принудителен престой и случаите на изпращане на специалисти

Възможностите за дистанционно управление ви позволяват да се справяте бързо с възникнали проблеми, като сведете до минимум времето за принудителен престой и необходимостта от изпращане на инженери за разрешаване на всеки незначителен проблем.

Оптимизирана поддръжка

Получената чрез дистанционно наблюдение подробна информация, базирана на данни, може да доведе до оптимизирани практики за поддръжка. Чрез дистанционно анализиране на тенденциите и данните за ефективността можете по-ефективно да планирате дейностите по поддръжка.

Характеристики

Дистанционно управление, контрол на потреблението и планиране

Управлявайте и наблюдавайте климатизацията на вашите сгради по всяко време и от всяко място. Чрез уеб браузър има възможност да се настройват параметрите на агрегатите, в това число и зададените стойности за температурата, скоростта на вентилатора, работните режими на отопление или охлаждане и много други.

Контролът на потреблението намалява пиковото потребление с минимален ефект върху комфорта чрез прогнозиране на бъдещите потребности и съответно регулиране на работния капацитет на агрегатите.

Графиците се съхраняват в контролера, така че устройствата да работят по график, независимо от интернет връзката.

Наблюдение на енергопотреблението

Можете да направите подробна визуализация и да експортирате данни за енергията във вашите сгради. Предлагат се мощни графики, сравнения и визуализации, които ви помагат да оцените ефективността и потенциалните подобрения за намаляване на прекомерното потребление на енергия и намаляване на разходите за енергия. Наред с подробните данни за енергията на системите за отопление, вентилация и климатизация е възможно да се прибавят и външни измервателни уреди за измерване на потреблението на системите за осветление и водоснабдяване.

Блокировка

Могат да се интегрират интелигентни правила за оптимизиране на работата на агрегатите чрез задаване на конкретни задействащи фактори и програмиране на необходимите действия при настъпване на тези условия. Чрез принципа IFTTT (ако това, следва онова) може да се оптимизира както комфортът на потребителите, така и ефективността на уредите. Например, едно правило може да бъде следното: „Ако има отворен прозорец, след 5 минути изключи климатика“.

bg-image

Разпределение на потреблението на енергия

Пропорционалното разпределение на потреблението на електроенергия ви позволява да изчислите потреблението за определени зони в сградите. Така например можете да изчислите колко електроенергия се използва от наемател на даден етаж. За тази функция са нужни електромери.

Дистанционни локални настройки

Локалните настройки на външните тела могат да се регулират дистанционно. Това позволява на техниците и операторите на сградни инсталации да настройват, конфигурират и наблюдават външните тела от разстояние, което намалява нуждата от присъствие на място, спестява време и разходи, свързани с пътуване, труд и поддръжка, повишава ефективността и цялостната производителност.

Хронология на обекта

Проследяване на устройствата, задействащи графика, или на ръчните действия, извършени в устройствата и обектите. Предишни събития, промени и корекции, които ви позволяват да определяте тенденциите, да оценявате подобренията в работата и да изготвяте стратегии за бъдещето. Като използвате хронологични данни, ще можете да вземате информирани решения, да адаптирате стратегии и да извършвате постоянни подобрения, което ще доведе до революция в подхода ви за управление на ОВиК.

bg-image

Прогнозиране и уведомяване по имейл

Алгоритмите за ранно прогнозиране на неизправности помагат за предотвратяване на сериозни повреди. Въз основа на данните за аларми и оперативни данни, специфичната за устройството логика за прогнозиране ви позволява да проверите превантивно дали даден агрегат може да срещне проблеми. В този случай се генерират аларми по логика на прогнозиране, което позволява ранно предупреждение и осигурява безпроблемна работа.

Достъп до оперативни данни

Безпроблемно наблюдавайте, анализирайте и настройвайте параметрите на ОВиК дистанционно, което ви позволява да вземате информирани решения в движение. Достъпът в реално време до оперативните данни, показателите за производителност и потреблението на енергия ви дава възможност да регулирате настройките, да отстранявате нередности и да поддържате максимална ефективност, като същевременно сведете до минимум необходимостта от физическа намеса. Оперативните данни могат да се изтеглят за по-нататъшен анализ и периодично отчитане.

Анализ на вътрешни и външни тела

Разгледайте изчерпателни данни за производителността, потреблението на енергия и въздействието върху околната среда на всяко устройство. Сравнявайте безпроблемно данните от различните агрегати, като откривате недостатъците и оптимизирате цялостната ефективност на системата. С цялостен поглед върху вътрешните и външните тела ще постигнете неподозирани нива на експлоатационна хармония и икономия на енергия.

bg-image

Управление на множество обекти

Можете да видите карта на всичките си обекти със сигнали за тяхното състояние и да ги сравнявате помежду им. От изгледа с картата можете да получите директен достъп до всеки обект, за да наблюдавате и управлявате обекта от разстояние. Това спомага за намаляване на посещенията на място и за получаване на информация, която води до възможности за намаляване на оперативните разходи, като същевременно се поддържат високи нива на комфорт.

Интегриране в сградни системи

Не само ОВК, но и други съоръжения в сградите могат да се управляват от централната платформа. Така например системата за осветление може да се включи в графиците и да се интегрира с блокировката, за да имате една единствена точка за контрол и да оптимизирате енергийната ефективност на вашите сгради.

Хронология на аларми и известяване по имейл

Можете да получите подробен преглед на алармите, отнасящи се до вашите обекти, както и състоянието на алармите в реално време. Получавайте имейли с известия за аларми с достъп до подробностите за алармата в платформата Daikin Cloud Plus.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация