Skip to main content

Модернизации и оптимизации за приложни системи

Модернизация на инвертор

Модернизация на инвертор

Когато вашата ОВК система има променливи изисквания за охлаждане или отопление, можете да модернизирате водоохлаждащия агрегат с инвертори с променлива скорост, с цел да увеличите ефективността на вашата система.

С инверторите можете да намалите сметките си за електроенергия с до 25% и да се сдобиете с по-тиха и по-удобна система.

Регенериране на топлина

С решението HR2 за реконструкция за регенериране на топлина вашият водоохлаждащ агрегат може да използва отново енергията, която обикновено е излишна и да я регенерира за отопление. Като система за управление, която може едновременно да осигурява отопление и охлаждане, HR2 може да помогне на вашата система да реагира незабавно на изискванията за климатизация и така можете да постигнете икономии на енергия в дългосрочен план.

Регенериране на топлина

Модернизация

За да поддържаме безпроблемната работа на вашата система, предлагаме набор от услуги за модернизация, които отговарят на потребностите на вашата инсталация. За случаите, в които вашата система се нуждае от надстройване или пълно обновяване, но имате логистични или бюджетни ограничения, ние предлагаме определено алтернативно решение: модернизация на водоохлаждащия агрегат.

Какви са предимствата от модернизация на водоохлаждащия агрегат?

 • Замяна на критични компоненти

  • Удължавате експлоатационния живот на водоохлаждащия агрегат
  • Повишавате надеждността на вашата системата
  • Модернизациите могат да повишат енергийната ефективност до 20%+ ESEER
 • Преработка на хладилен агент

  • Заменете остарелите хладилни агенти R-134a или R-407C с по-енергийно ефективни алтернативи
 • Управление на бюджета

  • Избягвайте скъпоструващите рискове, свързани с работата и безопасността, които могат да възникнат при проектите за демонтаж и монтаж на водоохлаждащи агрегати

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация