Skip to main content

Интегрирани решения на Daikin за колективно жилище

Преминаване от горивно към устойчиво решение за високи сгради (>10 апартамента)​

Предизвикателството

През последните години броят хора, живеещи в градските райони, непрекъснато нараства.​

В резултат на това по-голямото търсене на жилищна площ кара сектора на колективно строителство да расте в бъдещите градове. Строителният сектор играе значителна роля за потреблението на енергия и представлява 40% от използваната енергия в ЕС.​

Новите европейски директиви стимулират ефективността на съвременните сгради с цел постигане на бъдещи цели. От тази гледна точка термопомпите играят ключова роля за постиганеto на тези цели не само в отделни жилища, но и в жилищни сгради.​

Daikin, лидер в иновациите от повече от 90 години, поема предизвикателството при колективните жилища да прилага пълни решения за възобновяеми източници, базирани на вътрешнофирмено разработени технологии за термопомпа. От ниски до многоетажни жилищни сгради, от индивидуални до централизирани отоплителни системи, от модернизиране до новопостроени жилища, Daikin разполага с продуктите, опита и решението за Вас.​

Практически опасения

Използването на възобновяеми енергийни източници в колективно приложение е ограничено поради практически съображения.

Монтаж в малко пространство

Пространството за монтаж на външни и вътрешни тела е ограничено в жилищни сгради и колективни жилища.

Крайните потребители не са склонни да заемат пространството на балкона.​

Строителите трябва да вземат предвид общинските разпоредби за планиране, очакванията на клиентите и правилата на корпорацията за апартаменти, когато проектират нова сграда.​

За многоетажни сгради, интегрирането на възобновяеми енергийни източници е ограничено от наличността на покривното пространство​.

Звуковите ограничения влияят върху позицията на монтаж на термопомпите в жилищни сгради.​

Неподходящото разположение на термопомпите извън апартамента може да създаде безпокойство на съседите.​

Максимално допустимото шумово ниво през нощта е 35 dBA на 3 m разстояние от съседите.​

Шумовото ниво на термопомпите е често срещан проблем при монтирането на тялото в апартамента.​

Безшумен монтаж
Течаща вода от чешмата

Търсенето на битова гореща вода (БГВ) до голяма степен нараства в новите жилищни сгради.​

От еднофамилна до многофамилна къща, потребностите от БГВ стават все по-важни в общите потребности от топлина.​

В новия строителен сектор, потреблението на енергия за отопление на помещенията (SH) намалява благодарение на подобрената изолация на сградата.​

Затова високоефективното производство на БГВ е важно за намаляване на потреблението на първична енергия в жилищни сгради.​

Хигиената на водата трябва да бъде гарантирана, за да отговаря на изискванията на местните разпоредби.​

Европейските разпоредби изискват температура на водата 60°C в точката на изтичане от кранчето.​

Водата в системата може да циркулира с температури над 55 °C за повечето конструкции с резервоар за съхранение на БГВ, за да се предотврати развитието на бактерии легионела във водата.​

Двойка мие чинии
Конструкция на тръбите

Проектирането на водопроводни системи в многоетажни сгради изисква внимателна информираност​

Произвеждането на вода с висока температура (70°C) и циркулацията й в сградата причинява:​

 • високи топлинни загуби (до 40%) в разпределителните тръбни мрежи​
 • висока хидравлична цена поради по-големия размер на тръбите и увеличената тръбна изолация​
bg-image

Интегрирани решения на Daikin за колективно жилище​​

За да осигури устойчиви и високоенергийни отоплителни съоръжения в жилищни сгради и колективни жилища, Daikin комбинира продукти за приложно и жилищно отопление, за да предложи интегрирана система, която лесно преодолява практическите проблеми във високите сгради.

Използването на Applied EWYT-B като централна термопомпа, свързваща се с няколко вътрешни тела, Daikin Altherma 3 WS може да осигури комфорт при отопление/охлаждане, гореща санитарна вода и индивидуално управление на температурата на отделните жилища.

Тази система може да бъде допълнена и с широка и гъвкава гама отоплителни тела на Daikin (подово отопление, термопомпени конвектори), които ще позволят на клиента да избере желанoто отоплителнo тяло за своя апартамент.

Освен това тя може да извършва високоефективни едновременни дейности по отопление, охлаждане и битова гореща вода благодарение на ефекта на регенериране на топлина в апартаментите. Затова годишните емисии на CO2 могат да бъдат значително намалени в сравнение с конвенционалните котли.

Как работи водният кръг?

Решението за апартаменти на Daikin Altherma осигурява отопление и топла вода и охлаждане, ако е необходимо, на многоетажни жилищни сгради. Системата се състои от мрежа термопомпи вода-вода в апартамента чрез интегрирани водосъдържатели за БГВ, свързани към общ централен воден кръг, за да образуват обща система. Централният воден кръг може да се затопля/или охлажда чрез термопомпи Daikin Air, работещи при ниска температура и висока ефективност.

Термопомпа в апартамента

Altherma с водоизточник подобрява топлината във всеки апартамент и произвежда отопление/охлаждане и БГВ с пълна автономия
 • Автономна термопомпена система
 • Монтаж с малък отпечатък (60 x 65 cm)
 • Изключително тих модул (звукова мощност = 39 dBA)
 • Съвместим с всякакъв вид отоплителни тела

Термопомпа с водно охлаждане за търговски площи

Централният воден кръг се нагрява от централизирана термопомпа с въздушен източник
 • Широк диапазон на мощност от 80 до 700 kW
 • Екологично решение с хладилен агент R32
 • Осигурява отопление и охлаждане
 • Оптимизирано отоплително решение

Комунална термопомпа

Поддържа централния воден кръг между +10°C и +30°C
 • Модулна термопомпа с въздушен източник

 • Екологично решение с хладилен агент R32

 • Широк диапазон на топлинна мощност с едно тяло (82 kW – 670 kW)

 • Осигурява отопление и охлаждане

Централен воден кръг

Централният воден кръг разпределя нискокачествена топлина през сградата, използвайки температури на водата, близки до околната среда
 • Мрежа с най-ниска температура (10°C – 30°C)

 • Топлинните загуби на разпределителната тръба и прегряването на коридора са елиминирани

 • Намален размер на тръбата

 • Възможност за възстановяване на топлината в разпределителната мрежа

Термопомпен конвектор

Перфектните термопомпени конвекторни нискотемпературни генератори, съчетаващи стилен дизайн, минимален размер и ниско ниво на шум
 • Монтира се лесно във всяка среда благодарение на размера и конструкцията

 • Напълно подходящ за нискотемпературни генератори

 • Много ниско ниво на шум

 • Тънък размер с дълбочина само 135 mm

Подово отопление

Регенеративно отопление през зимата и охлаждане през лятото, идеално за нови сгради

Водоохлаждащ агрегат EWYT-B

Централният воден кръг се нагрява от централизирана термопомпа с въздушен източник

Daikin Altherma 3 WS

Daikin Altherma с водоизточник подобрява топлината във всеки апартамент и произвежда отопление/охлаждане и БГВ с пълна автономия

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация