Skip to main content

Жилищна вентилация

Научете повече за CHRV решението за жилищни сгради

Вентилация

bg-image

Вентилационните системи гарантират оптимални климатични условия, като осигуряват свежа, здравословна и комфортна среда за сгради с всякаква големина и различни приложения.

В напълно затворена стая в сграда, въздухът не може лесно да проникне или да напусне и по този начин замърсителите на въздуха остават и се натрупват там. Това може да окаже вреден ефект върху здравето на хората в стаята. Вентилацията е особено важна за разграждането и премахването на тези замърсители на въздуха.

Добре поддържаната вентилационна система и адекватната кратност на въздухообмен са доказали, че са ефективно решение за защита на хората от замърсители, включително и вируси.

Тези замърсители обикновено са:

 • CO2
 • Влажност
 • Химически емисии (ЛОС)

Измерваме CO 2 и относителната влажност по следния начин:

 • CO2 (PPM):
  CO2 е газ, присъстващ във въздуха, произвеждан от всеки жив организъм, когато диша. Средната концентрация на CO2 в околния въздух е 300-400 ppm.
Илюстрация за средната концентрация на CO2.

 • > 1200ppm = качеството на въздуха в помещението е ЛОШО
 • 1000-1200 ppm = качеството на въздуха в помещението е ПРИЕМЛИВО
 • < 1000 ppm = качеството на въздуха в помещението е ЗДРАВОСЛОВНО
 • ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ (RH %):
  Това е съотношението на парциалното налягане на водната пара към равновесното парно налягане на водата при дадена температура.
Илюстрация за относителната влажност.

 • > 70% = въздухът е ТВЪРДЕ ВЛАЖЕН
 • 30-70% = въздухът е ДОБЪР
 • < 30% = въздухът е ТВЪРДЕ СУХ

Технологична концепция на CHRV

Концепция за „централизирана вентилация с регенериране на топлина“ (CHRV)

Илюстрация, показваща 2-зоновата вентилационна система

2-зонова вентилационна система

Сензорите следят отблизо присъствието и дейността на обитателя в жилището посредством сензори за CO2 и/или влажност. Това позволява автоматично откриване кога да се вентилира, къде да се вентилира (дневна или нощна зона) и колко да се вентилира.

Отделното управление на двете зони с вграден вентил значително намалява консумацията от EC вентилаторите, което се изразява в най-голямо намаление на енергията и енергиен етикет A+.

Основни предимства на CHRV технологията

Енергийна ефективност

 • Свежият въздух преминава през топлообменника, преди да бъде подаден
 • Байпас за капацитет за свободно охлаждане
 • Възможност за 2-зонова система за управление

Качество на въздуха в помещенията

 • Висок капацитет на филтриране
 • Сензори за CO2 /влажност

Тяло DUCO

Комфорт

 • Позволява на отработения въздух да предаде по-голямата част от топлината си към входящия свеж въздух през зимата
 • Възможност за предварително затопляне на свеж въздух през зимата

Защо DUCO?

DUCO предлага решения от край до край

Обслужване на едно място за Вашето цялостно решение за вентилация

Пълна гама от тела, въздуховоди и принадлежности за централизирана вентилация с регенериране на топлина (CHRV).

Интелигентно управление на потреблението

Стаята се проветрява само когато е необходимо и в правилното количество. Като индикатори се използват концентрацията на CO2 и влажността на въздуха. Това помага да се избегнат ненужни топлинни загуби, като същевременно се гарантира оптимален вътрешен климат.

Една от най-тихите системи

Комфортен вътрешен климат се създава от тихи вентилационни системи. DUCO се отличава с акустиката както по отношение на входящия, така и на изходящия въздух.

Автоматично калибриране

Автоматичното калибриране, при което технологията за измерване и настройка се основава на принципите на калибриране при постоянно налягане, винаги предлага 100% гаранция за качествен краен резултат и се изразява в 50% икономия на време за монтажника при настройка.

Възможност за свързване

С опцията Communication Print имате възможност да позволите на вентилационните системи DUCO да комуникират чрез ModBus и/или Ethernet. Интеграцията на ModBus им позволява да бъдат свързани със система за управление на сградата.

Висока ефективност на преобразуване на енергията

Комбинацията от динамични филтри за разпределение на въздуха и високоефективни топлообменници води до много висок коефициент на ефективност.

Само в Daikin

Жена, релаксираща на дивана

Благодарение на DUCO, Daikin предлага централизирани HRV системи с интегриран 2-зонов вентил. С 2-зоновата версия на DucoBox Energy Premium, продуктовата гама на Daikin се увеличи с уникална вентилационна система с вградено 2-зоново управление. Ако в определена зона не се изисква вентилация, тази зона не се вентилира. Логичните последствия са икономия на разходи за отопление, по-малко потреблениe и шумов комфорт на самия уред (по-ниски обороти).

Сензорите щателно засичат движенията на обитателите в целия дом. Това дава възможност автоматично да се определи къде, кога и в какво количество е необходима вентилация.

Чрез отделно управление на двете зони с вграден вентил, потреблението на EC вентилаторите се намалява значително, което се изразява в енергиeн клас A+.

 

 • Оптимално качество на въздуха в помещенията по най-енергийно оптимизиран начин благодарение на 2-зоновото управление
 • Най-тихата вентилационна система на пазара
 • Автоматично калибриране

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация