Skip to main content

Енергийно ефективни и съобразени с климатичните предизвикателства водоохлаждащи агрегати с хладилен агент R-32 в Heinzinger electronic GmbH

Розенхайм, Германия

Базираната в Розенхайм компания Heinzinger electronic GmbH произвежда високоефективни и прецизни устройства за захранване и постояннотокови захранващи блокове. Heinzinger търсеше съвременно и надеждно решение за охлаждане на ново производствено хале като част от разширяването на компанията през 2019 г. © Heinzinger electronic GmbH

Независимо дали става въпрос за захранващи компоненти за електрическа мобилност, високоволтови акумулатори за електромобили и хибридни автомобили, за изпитване на високи напрежения до 300 000 V или за управление и отклоняване на снопове частици от ускорители и магнити: високопроизводителните и прецизни устройства за захранване и захранващи блокове за постоянен ток на Heinzinger electronic GmbH в Розенхайм позволяват надеждно използване дори при екстремни условия. Тъй като такива специализирани компоненти с висок ток и високо напрежение генерират много излишна топлина, те трябва да се охлаждат непрекъснато. Heinzinger търсеше съвременно и надеждно решение за охлаждане на ново производствено хале като част от разширяването на компанията през 2019 г. Използва се водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане на Daikin със спирален компресор и мощност 200 kW, който за първи път работи със съобразения с климатичните предизвикателства хладилен агент R-32 и се характеризира с оптимално работно поведение и висока енергийна ефективност. Сравнен със системите, използващи традиционния хладилен агент R-410A, R-32 намалява отпечатъка на CO2 с до 68 процента.

Базираната в Розенхайм Heinzinger electronic GmbH, в която работят около 100 служители, разработва, произвежда и продава захранващи устройства за висок ток и високо напрежение, предназначени за различни браншове по целия свят и така се превръща в синоним на висококачествени и прецизни решения за електрозахранване. Правотоковите захранващи блокове на Heinzinger позволяват надеждно използване дори при екстремни условия. Всяка година фабриката произвежда над 800 висококачествени устройства, за да осигурят надежден и точен ток и напрежение дори за най-взискателните приложения. Медицинските технологии и изследователските лаборатории представляват също толкова голяма част от клиентите, колкото и секторите на машиностроенето, автомобилостроенето и електрическата мобилност, както и зарядните станции и изпитателните центрове. Окончателни изпитвания до 400 kV могат да се извършват в нашата собствена високоволтова лаборатория. И тъй като подобни приложения генерират много топлина, производствените и изпитателните стендове в Heinzinger трябва да се климатизират надеждно.

Когато през 2019 г. компанията реши да разшири своето производството, тя зае хале с площ 2350 кв.м, което бе напълно обновено. Поради факта, че изпитателните полета в Хайнцингер трябва да се охлаждат с отворен воден кръг, намирането на подходящо стандартно решение не бе никак лесно. А освен това такава система обикновено е зависима от обслужването от съответния производител. Екологичната осведоменост и оценката на въздействието са важни компоненти от корпоративната философия на средно голямата компания от Розенхайм, така че още от самото начало Heinzinger придаде голямо значение на възможно най-енергийно ефективното и съобразено с околната среда решение за климатизация.

Иновативни спирални водоохлаждащи агрегати на Daikin след модернизация

"Именно затова задачата, която Heinzinger electronic GmbH ни възложи, беше сравнително сложна. Веднага се свързах с г-н Камишански от Daikin", обяснява Магнус Хьос, изпълнителен директор на Höß Kälte-Klimatechnik в Бад Файленбах. "Заедно разработихме осъществима проектна идея, която представихме на нашия клиент.” При приложения, включващи отворени водни кръгове, е необходимо тясно съгласуване между всички участващи страни поради качеството на водата и външните влияния. В Heinzinger бе приложено решение, адаптирано според клиента, което предлага възможно най-висока гъвкавост и експлоатационна надеждност. Поради горепосочените изисквания проектът на системата бе предложен от Höß Kälte-Klimatechnik в сътрудничество с Daikin така, че от една страна да е точно проектиран, за да отговаря на изискванията на клиента, а от друга страна да позволява по всяко време операции или корекции по системата за управление. Акцентът бе поставен върху водоохлаждащ агрегат на Daikin, който осигурява надеждно и енергийно ефективно технологично охлаждане. С повече от 150 различни възможности за оборудване, водоохлаждащите агрегати на Daikin могат да се адаптират към конкретното приложение, среда и изисквания. За този конкретен случай бе избран водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане и спирален компресор от серията EWAT-B-XR. Той се характеризира с висока ефективност и намалено ниво на звуково налягане. Той бе и първият водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане със спирален компресор на пазара, който използва съобразения с климатичните предизвикателства хладилен агент R-32.

В Heinzinger electronic GmbH производственото хале и помещенията с изпитателни стендове са оборудвани с водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане с R-32 от Daikin, който е със спирален компресор (200 kW) и пасивен охладител. © DAIKIN

Съобразен с климатичните предизвикателства хладилен агент с положителен екологичен баланс и ниски емисии на CO₂

Хладилният агент R-32 има Потенциал за глобално затопляне (GWP) с потенциал за парникови газове от 675, което представлява 68% по-нисък потенциал за глобално затопляне от предлагания в търговската мрежа хладилен агент R-410A с GWP от 2 088.

Благодарение на благоприятната си класификация за безопасност по отношение на запалимостта - хладилният агент R-32 е класифициран в категория A2L съгласно ISO 817 - той е подходящ за много приложения, включително за системи за охладена вода. Други благоприятни за климата предимства на R-32 са, че позволява намаляване на количеството зареден хладилен агент с 10% благодарение на стандартния микроканален кондензатор и е чист хладилен агент, който може лесно да се обработва и рециклира.

Производствените и изпитателните стендове в Heinzinger трябва да са надеждно охлаждани, тъй като специализираните високотокови и високоволтови компоненти генерират много излишна топлина. © DAIKIN

 

Високата енергийна ефективност позволява значителни икономии

Höß Kälte-Klimatechnik извърши цялостния монтаж, включително и на тръбопроводите във V2A DN65. Höß Kälte-Klimatechnik отговаряше и за координиране на измервателната и контролната техника и електротехниката за електрозахранващата линия. "При избора на новата технология за климатизация Heinzinger постави голям акцент върху енергийната ефективност", обяснява Магнус Хьос. "Избраният водоохлаждащ агрегат на Daikin с R-32 отговори на всички очаквания на клиента и то по най-добрия възможен начин. В комбинация с пасивен охладител от Güntner, това се оказа най-доброто и разумно решение за тази взискателна област на приложение.” Поради сравнително високото ниво на температурите във възвратния тръбопровод, на клиента бе предложен пасивен охладител с много големи размери (в този случай с 5K). Това означава, че много голяма част от мощността може да се покрие от охладителя през цялата година, а обратният поток може да е "предварително охладен". На практика бе доказано, че Heinzinger вече не се нуждае от водоохлаждащ агрегат, когато външната температура е 15°C или по-висока.

Тъй като клиентът остана много доволен от решението в новото ремонтирано производствено хале, той вече оборудва и помещенията с изпитателни стендове в съществуващата сграда със същия водоохлаждащ агрегат на Daikin. Остарялата климатична система, монтирана в сградата с площ 1400 кв. м., която често се повреждаше и се състоеше от обикновен компресорно-кондензаторен агрегат с пластинчат топлообменник (PHE) и без свободен охладител, трябваше да бъде заменена с ново модерно решение за охлаждане.

Томас Щабер, ръководител на отдел "Инженеринг и CAD" и ръководител на проекта "Разширяване на завода" в Heinzinger electronics GmbH, обобщава: "Много сме доволни. От етапа на планиране и внедряване с Höß Kälte-Klimatechnik до въвеждането в експлоатация на системата Daikin, всичко се получи идеално.”

 

Магнус Хьос, изпълнителен директор на Höß Kälte-Klimatechnik (вляво), и Владимир Камишански, технически консултант за системи с охладена вода в DAIKIN Airconditioning Germany GmbH, разработват съвместно концепцията за водоохлаждащ агрегат и пасивен охладител за Heinzinger electronic. © DAIKIN

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация