Skip to main content

Комплекс L1 DOT в Полша

Краков, Полша

Съвършенството при създаване: Daikin се свързва с проектанти на сгради, за да увеличи максимално оценката по BREEAM* със своите термопомпи за търговски приложения

В партньорство с клиентите Daikin работи за разработване на решения с мисъл за бъдещето за сградни системи, които помагат за декарбонизиране на сградите. Модерната технология, заедно с дълбокото разбиране на начина на използване на сградите, превърнаха Daikin в логичен партньор при проектирането на ОВиК система за нов офис комплекс, разработен в съответствие със строгите стандарти за екологично строителство.

Новата ОВиК система обслужва площ от 64 000 m2 , която се състои от шест етажа и сутерен в сграда L1 - част от комплекса DOT в Краков.

Като цялостно решение системата включва термопомпи VRV, водоохлаждащи агрегати с няколко спирални компресора и въздухообработващи климатични камери (AHU), които се управляват централно чрез мини система за управление на сгради (BMS) Intelligent Touch Manager на Daikin.

Целогодишен комфорт

Системата VRV осигурява едновременно охлаждане и отопление, което означава гъвкавост при създаването на различни зони на климатизация с да се отговори на потребностите на отделните наематели. Благодарение на технологията за възстановяване на топлина се постига икономия на енергия чрез възстановяване на излишната топлина и нейното преразпределение на друго място в сградата - идеално за проекти, при които ориентацията създава по-хладни зони през деня. Монтирана като част от крайното решение, серията Sky Air Alpha на Daikin осигурява охлаждане на сървърното помещение с дублиране на работния цикъл.

Постоянно подаване на чист въздух

Чистият въздух се осигурява от въздухообработващи климатични камери на Daikin, свързани с 3 водоохлаждащи агрегата с няколко спирални компресора, които затоплят или охлаждат обем от 36 000 m² чист въздух, ежечасно подаван към сградата. Оборудвана със сензори за CO2, вентилационната система осигурява чист въздух за обитателите на сградата, като същевременно предотвратява прекомерната вентилация и свързаните с нея енергийни загуби.

Централно управление

Мини BMS системата с Intelligent Touch Manager на Daikin позволява интелигентно управление чрез лесен за използване и интуитивен пълноцветен сензорен екран. Мини BMS системата предлага директен достъп, за да може персоналът, натоварен с управление на сградата, да следи и да оптимизира потреблението на енергия на цялата система централно, като същевременно осигурява индивидуален комфорт в различните зони.

* BREEAM е регистрирана търговска марка на BRE (общностна търговска марка на Building Research Establishment Ltd. E5778551).

bg-image

Да създадем заедно устойчиво бъдеще: Нашият експертен опит се разпростира отвъд продуктовата поддръжка, за да ви помогне да постигнете вашите екологични цели, като същевременно останете в рамките на определения бюджет.

Изисквания по проекта

Климатизация
Въздушна завеса
Пречистване на въздуха
Управление
Отопление
Гореща вода
Замразяване
Вентилация

Година на монтаж:

2019

Монтирани системи

  • 33 тела VRV IV с възстановяване на топлина
  • 325 таванни тела FXSQ за скрит монтаж
  • Серия Alpha на Sky Air
  • 3 водоохлаждащи агрегата с няколко спирални компресора, свързани с 3 въздухообработващи климатични камери
  • Локални жични контролери + iTM мини BMS

Експертна помощ

Екипът на проекта се стремеше да получи акредитация по BREEAM за сградата, за да демонстрира предприетите мерки за намаляване на въздействието върху околната среда и за създаване на здравословна и комфортна работна среда в офисите.

Като работеха съвместно с проектантите на сградата L1, акредитираните специалисти на Daikin си сътрудничиха с екипа на проекта, за да увеличат максимално оценката на сградата по BREEAM.

Експертните познания на Daikin в областта на въздуха, съчетани с репутацията на компанията, известна с иновации и съвременни технологии, бяха успешно приложени, за да помогнат за постигането на най-добрия резултат, както се вижда от оценката "Отличен" по BREEAM.

Термопомпите Daikin могат да допринесат за 6 от 10-те категории по BREEAM, като към общата оценка добавят до 30 точки.

Освен това нашият задълбочен документ за оценка предоставя доказателствена база при кандидатстване за кредити по BREEAM, като спестяват време на екипа за управление на проекта.

В зависимост от приложението и климатичните условия е възможно да се осигури до 100% чист въздух по време на работа със свободно охлаждане.

Подкрепата на Daikin не се ограничава с планирането и внедряването, а включва и динамична поддръжка след монтажа, насочена към удължаване на експлоатационния живот на системата и оптимизиране на производителността.

Постоянното наблюдение на ефективността на системата чрез облачните решения на Daikin открива евентуални проблеми още преди тяхното възникване и помага за контролиране на потреблението на енергия, като същевременно се поддържа качеството на въздуха в помещенията.

Сертифицирането по BREEAM предлага много предимства. Повишаването на екологичната стойност на сградите спомага за привличането на наематели, както и за намаляването на разходите за експлоатация и поддръжка. Разходите за обновяване също се намаляват благодарение на вградената гъвкавост на системата и мисълта за бъдещето, свързано със съответствие със законодателството.

Ние работим заедно с клиентите, като проучваме устойчиви решения за подобряване на експлоатационните характеристики на сградите и оптимизиране на потреблението на енергия.

Кръговата икономика на хладилните агенти

Освен и заедно с текущата оценка по BREEAM, Daikin предлага водоохлаждащи агрегати и VRV системи с утилизиран хладилен агент. Така се избягва годишното производство на над 400 000 kg нов хладилен агент. Да работим заедно за бъдещето

За повече информация относно решенията за екологично строителство на Daikin посетете: https://www.daikin.bg/bg_bg/installers/support/get-certifications.html

Планиране

Работете заедно с акредитираните специалисти на Daikin, които предлагат консултации и решения за постигане на устойчиви технически и икономически показатели на вашата сграда.

Общо за сградите

Сертифицирането по BREEAM води до увеличаване на стойността на имота или на отдаването му под наем.

Комплекс от сгради

За търговските сгради системите VRV на Daikin предлагат максимална гъвкавост при ограничени изисквания за пространство и по-ниски експлоатационни разходи.

Може да Ви заинтересува:

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация