Skip to main content

Пример от практиката за звукоизолация

Каква е ефективността на звукоизолацията?

Каква е ефективността на звукоизолацията?

Ефективността на новата звукоизолация на Daikin за външните тела на системите Sky Air и VRV 5 бе потвърдена от изпитания на място, извършени при жилищна инсталация в Бургундия, Франция. Те показаха значително намаление на звука, което е равно и дори надвишава заводските стойностите, получени в изпитателна камера.

Проучване на съвършенството

Отстраняването на шума бе най-важно за собственика на жилищна сграда във Фласи, Бургундия. Специалистите от Alhyange Acoustique проведоха изпитания на инсталация със звукоизолация от Daikin, монтирана на външно тяло Daikin Sky Air RZAG125N, за да измерят ефективността на звукоизолиране в реални условия.

Жилищна сграда с монтиран агрегат, снабден със звукоизолация на Daikin.

Няколко микрофона бяха разположени в градината на разстояние от един метър, два метра, пет метра и 10 метра, за да регистрират широк диапазон от данни преди и след монтажа на звукоизолацията. Освен това бяха проведени и изпитания в сградата при отворени и затворени прозорци с цел допълване на процеса на анализ.

Микрофони, изпитващи нивата на звука на агрегат със звукоизолация на Daikin.

В резултат на това недвусмислено бе установен положителния ефект от добавянето на звукоизолация на Daikin, със спад в нивата на звука във всички точки и цялостно намаляване на звуковата мощност с -10 dB (A), което съответства на документираните изпитателни стойности. По сходен за звуковото налягане на един метър около уреда се записва бе регистрирано значително намаляване от-7dВ(А) отпред и -14dB(А) отстрани, което не само отговаря, но и надвишава първоначалните изпитателни стойности.

bg-image

Alhyange Acoustique достига до заключението:

"Извършените измервания показват значителен спад на нивото на звука, който потвърждава данните, публикувани от завода, а това е много голямо предимство за оценка на въздействието на изолацията върху околната среда, и така се улеснява бъдещата подготовка на проекта”.

Фигура 1: Сравнение на звуковата мощност за октавна честотна лента със и без зукоизолация

Ниво на звукова мощност Lw в dB
за октавна честотна лента в Hz

Общо
Lw ниво
в dB(A)

Разлика в dB(A)

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

Без звукоизолация

69,5

70,0

66,5

64,5

61,5

58,5

56,0

50,0

67,5

- 10,0

Със звукоизолация

68,0

68,0

58,5

50,5

42,0

39,5

46,0

34,5

57,5

Фигура 2: Сравнение на общото ниво на звуково налягане на един метър около уреда със и без звукоизолация

Точка на измерване на един метър

Общо ниво на звуково налягане Lp в dB(A)

Разлика в dB(A)

Без звукоизолация

Със звукоизолация

Отпред

55,0

47,5

-7,5

Отляво

57,0

43,0

-14,0

Отдясно

52,5

42,5

-10,0

Назад

57,0

49,0

-8,0

Фигура 3: Карта на общото ниво на звуково налягане преди и след монтаж на звукоизолация

Сравнение на термокарта за абсорбиран звук от звукоизолацията

За повече информация направете справка с подробния доклад от изпитанията

Инвестиране в звукоизолация

Специално разработена за термопомпите на Sky Air (RZAG-N*/RZA-D) и VRV 5 (RXYSA*), новата звукоизолация на Daikin значително намалява нивата на външния звук и предаването на шума. Като увеличава значително гъвкавостта, това позволява използването на термопомпи дори в много чувствителни към шума зони.

Фабрично изпитана, новата звукоизолация на Daikin се доставя с данни за гарантирана ефективност относно нейните превъзходни възможности с минимално намаляване на капацитета. Благодарение на предоставените фабрични данни, проектирането и планирането се извършват бързо и лесно.

Лесно за монтиране върху нови или преоборудвани уреди, гладкото антрацитно покритие на звукоизолацията на Daikin осигурява ненатрапчив външен вид.

Повече информация като справочници с данни и др. може да се изтеглен от бизнес портала на Daikin за регистрирани потребители тук, или да се намери в брошурата по-долу.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация