Skip to main content

Изграждане на цялостна ОВиК система за офис сграда

Наскоро Daikin осигури цялостно решение за офис сграда на холандска компания, занимаваща се с внос и износ на цветя.

Монтирани продукти:

Въздухообработваща климатична камера D-AHU Modular Р

1x EWYT-CZ

2x VRV

За проекта

Основната цел на този проект бе да се изгради ОВиК система за офис сградата, която да осигурява качество на въздуха в помещенията, както и комфортно охлаждане и отопление.

Проектът изисква предоставяне на решение за триетажна офис сграда и свързан с нея подземен паркинг. Въпросът за обработката на въздуха бе решен с избор на въздухообработващо климатична камера D-AHU Modular P от Daikin, докато потребностите от отопление и охлаждане бяха решени с монтирането на два агрегата VRV IV, термопомпа R-32 от серията малки инверторни водоохлаждащи агрегати за подово отопление в офисите. Монтиран бе и сплит агрегат Daikin за охлаждане на сървърното помещение в сградата. Системата се контролира и управлява изцяло от intelligent Touch Manager (iTM) на Daikin.

Повече за монтираните продукти

За този проект се изискваше решение "всичко в едно", което да позволи на крайния потребител да получи възможно най-комплексния пакет от една марка, гарантиращ перфектна съвместимост на системните компоненти и лесен монтаж.

Друг важен аспект в проекта бе екологичната устойчивост на ОВиК системата, която следваше да бъде с висока енергийна ефективност, за да се поддържа ниско потребление на енергия и да се ограничи въглеродният отпечатък на сградата.

За тази цел ОВиК системата включваше агрегати, които се характеризират с много ниски директни и индиректни емисии на CO2.

Прочетете повече тук за новия малък инверторен водоохлаждащ агрегат с R-32 от Daikin

И накрая, качеството на въздуха в помещенията бе друг важен аспект от проекта, тъй като създаването на добра работна среда за хората бе от голямо значение.

Прочетете повече тук за начина, по който качеството на въздуха в помещенията може да спомогне за създаване на по-благоприятна работна среда

Обикновено въздухът в помещенията е по-замърсен от въздуха отвън, тъй като съдържа най-различни частици и дори вируси.

Следователно влошеното качество на въздуха в помещенията е признак на нездравословна работна среда, която също оказва отрицателно въздействие върху когнитивните способности на служителите или е причина те да боледуват по-често. Но една добра вентилационна система може да спомогне за създаване на здравословно работно място и дори да повиши продуктивността на работещите.

Монтираната по този проект въздухообработваща климатична камера D-AHU Modular P на Daikin ще спомогне за създаването на модерна и висококачествена работна среда за служителите в сградата, като осигури подходяща вентилация и филтриране на въздуха в помещенията, така че работещите и посетителите да могат да дишат възможно най-чист въздух, докато се намират в сградата.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация