Skip to main content

Осигуряване на решение за регулиране на температурата за железопътна система за управление

Наскоро Daikin осигури цялостно решение за поддържане на температурата в контролната зала на системата за управление на влаковете на френска междуградска високоскоростна железопътна услуга.

 

Монтирани продукти

10x VRV

1x управление на система iTM

1x Въздухообработваща климатична камера D-AHU Modular R + с DX топлообменник и ERQ250

4x Mini SkyAir

Общ въздушен поток: 7 315 m3/h

 

За проекта

В сградата, охлаждана от системата на Daikin, се помещава система за управление на железопътния транспорт, която, естествено, генерира топлина. Тя трябва да се разсейва, в противен случай може да възникне неизправност.

 

ОВК системата ще разпределя охлаждането в залите за високо напрежение, залите за управление на стрелките и техническите помещения за да осигури максимална безопасност при работа.

Главното изискване за този проект, разбира се, бе:

  • енергийна ефективност

  • абсолютна надеждност

 

Агрегатите Daikin, избрани за тази ОВК система, ще помогнат за изпълнение и на двете изисквания, тъй като технологията на Daikin е специално разработена, за да предлага възможно най-висока енергийна ефективност, да намалява оперативните разходи и да гарантира качеството и надеждността, които от години се свързват с тази търговска марка.

 

Планиране

Въздухообработваща климатична камера D-AHU Modular R + с DX топлообменник и ERQ250

Общо за сградите

VRV вътрешни тела

Комплекс от сгради

Агрегати VRV и Mini SkyAir

Вижте още

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация