Skip to main content

Успешен пример от практиката в Туркменистан

Ашхабат, Туркменистан

Daikin наскоро представи своето цялостно ОВиК решение за най-големия пазарен и развлекателен център в Ашхабат, столицата на Туркменистан. Освен магазини, барове, ресторанти и кафенета, в комплекса със смесено предназначение има и офис сгради, както и жилищни райони.

Монтирани продукти

Водоохлаждащ агрегат с винтов компресор EWAD-T-C

Обзорна информация за проекта

Когато строителството завърши, той ще изглежда по-скоро като дворец на султана, отколкото като търговски център: 17 сгради със стотици стаи с площ от почти 240 хиляди кв. м. Комплексът е резултат от творческите виждания на най-добрите архитекти и проектанти в Туркменистан.

“Този комплекс се изгражда като се следи съобразяването с околната среда”, заявява Карим Ширбаев, специалист от Съюза на предприемачите и индустриалците. “Това доведе до много точен подбор по отношение на материалите за строителство, в това число и на климатичната система, която директно засяга цялостната енергийна ефективност на комплекса.”

“Този комплекс е изграден като се следи съобразяването с околната среда”

Основни аспекти: екологична съобразност, надеждност и качество на въздуха в помещенията

Екологичната съобразност е един от най-важните аспекти на този проект. Целият комплекс е изграден, за да бъде максимално съобразен с околната среда и затова бе важно да разполага с ОВиК технология, която може да се впише в тази концепция, като така се гарантира, че комплексът е възможно най-екологичен.

Това стана възможно благодарение на високата ефективност на водоохлаждащите агрегати с винтов компресор на Daikin. Ефективните ОВиК технологии са от решаващо значение, тъй като това оказва влияние върху сметките за електроенергия и оперативните разходи. А освен това, колкото е по-малко потреблението на електроенергия, толкова по-малко е количеството на СО2, освобождавано в атмосферата, което е жизнено важно, тъй като ефектите от последиците на климата стават все по-видими.

Винтовата технология на Daikin е известна и заради своята надеждност - друг важен аспект.

За разлика от другите винтови компресори, едновинтовите компресори на Daikin използват един главен винт, съчетан с двоен зъбчат ротор за производство на съвпадащи по обем цикли на компресия. Лагерът на компресора е изключително надежден поради главния ротор, който е балансиран в радиално и аксиално направление с цел по-дълъг срок за експлоатация в сравнение с другите винтови компресори. Едновинтовият компресор има само три движещи се части, като така се намалява вероятността от повреда и се понижават експлоатационните разходи.

Третият важен аспект е качеството на въздуха в помещенията.

Въздухообработващите климатични камери ще разпределят чист и филтриран въздух в комплекса, като същевременно ще извличат отработеният въздух. Чрез осигуряване на такъв постоянен въздухообмен, системата ще гарантира, че замърсяванията и замърсителите постоянно ще се елиминират от въздуха в помещенията, което е много важно, както вече имаме опит от пандемията от COVID-19.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕШЕНИЯТА С ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ И ВЕНТИЛАЦИЯ НА DAIKIN:

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация