Skip to main content

Услуги на качеството на въздуха в помещенията

Daikin услуги за качеството на въздуха в помещенията

Монтаж и въвеждане в експлоатация

От решаващо значение е ОВиК инсталациите да се монтират в съответствие с препоръките на производителя и да се въвеждат в експлоатация до крайния етап.

Монтажниците са известни с това, че правят промени на място - например, променят дължината на тръбите, като това може да окаже сериозен ефект върху производителността, енергийната ефективност и качеството на въздуха в помещенията.

Използването на (и надзора от) одобрен монтажник при монтаж на системи от конкретен производител има ключово значение, както и избора на компания с опит с подобни инсталации.

Поддръжка

Редовната поддръжка на вентилационни системи определено е важна и трябва да бъде част от цялостния режим за обслужване за сградната ОВиК система.

Чистотата е от особено значение, що се отнася до вентилационната система, като праха и замърсяванията могат да повлияят на нейната способност да поддържа качеството на въздуха в помещенията.

Поддръжката трябва да включва проверка на отворите и каналите за постъпващия и отработения въздух за признаци на натрупване на прах, и замърсявания, за повреди, причинени от климатични условия или животни, както и проверки на въздуховодите и вътрешните тела.

Програма Refilter на Daikin

Daikin предлага програма Refilter за анализ, оптимизиране и подобряване на вашата ОВиК система с цялостен акцент върху качеството на въздуха в помещенията.

  • Оценка на качеството на въздуха в помещенията
  • Програма Fresh Air (Свеж въздух) за оптимизиране на настройките
  • Персонализиран план за действие с подобрение и контрамерки

Нашите експерти предлагат посещение на обекта с технически контролен списък, ориентиран към качеството на въздуха в помещенията.

Ние ви подкрепяме с нашия експертен опит, за да проверим състоянието на вашата ОВиК система и ви представяме ясен отчет за състоянието на вашата климатична система, въздухообработваща климатична камера, въздуховоди, вентилационни уреди и вътрешни тела.

Ние определяме директен набор от действия, които ще подобрят възможностите на вашата система, с цел да се увеличи чистия въздух в помещенията и да се намали рециркулацията на прах.

Хотелска стая с вградени шкафове от тъмно дърво и украса от бяла орхидея
Икона на контролен списък

Нашите експерти предлагат посещение на обекта с технически контролен списък, ориентиран към качеството на въздуха в помещенията.

Лого на програмата Daikin Refilter
Икона за наблюдение на статус

Ние ви подкрепяме с нашия експертен опит, за да проверим състоянието на вашата ОВиК система и ви представяме ясен отчет за състоянието на вашата система, въздухообработваща климатична камера, въздуховоди, вентилационни уреди и вътрешни тела.

bg-image

НОВО: Сензор за качеството на въздуха в помещенията

Нашето ново съвременно устройство измерва вашето благосъстояние и проследява стойностите на качеството на въздуха в помещенията, комфорта на околната среда и електромагнитното замърсяване. Предлага се с 12 сензора и 15 параметъра и се свързва чрез вашата WiFi мрежа или чрез NB-IoT технология.

Контролирайте качеството на въздуха в помещенията

Експертите по обслужване на Daikin ви помагат да определите всяка точка от вашата ОВиК система, която може да се подобри като използват специален набор от опции от нашата пълна гама от услуги и експертен опит.

 

Илюстрация на портфолио от услуги за качество на въздуха в помещенията

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация